Tag - consultare

Consultare publica europeana in vederea evaluarii platformei Europeana – patrimoniul cultural in format digital

Comisia Europeana invita organizatiile si publicul larg – orice persoana cu un interes personal sau profesional fata de patrimoniul cultural digital sau fata de platforma Europeana – sa-si prezinte opinia, experienta si asteptarile privind aceasta platforma printr-o consultare publica deschisa pana la 14 ianuarie 2018. Platforma asigura accesul la peste 53 de milioane de lucrari, inclusiv imagini, texte, inregistrari video si audio, precum si materiale 3D din colectiile a peste 3.700 de biblioteci, arhive, muzee, galerii si colectii audiovizuale din [...]

POCU: Ghidul pentru apelul „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității”, publicat pentru consultare!

OI MEN a publicat in 26 octombrie 2017, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității”, GSCS_10.2_oferte superior_26.10 Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivele Specifice 6.9. „Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile” şi Obiectivele 6.10. „Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar [...]

POCU (consultare): Ghid „Educație de calitate în creșe la nivel national”

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale publică în consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Educație de calitate în creșe la nivel national”, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivele specifice O.S.6.2. – Creșterea participării la învăţământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; O.S.6.6. – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate [...]

PNDR (Consultare publica): Ghidul de Implementare si Manualul de procedura – sM 19.2 Implementare Strategii de Dezvoltare Locala

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a publicat  Varianta consultativa a Ghidului de implementare si a Manualului de procedura aferente subMasurii 19.2 SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA ACȚIUNILOR ÎN CADRUL STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ.   Ghidului de implementare   Ghid_de_implementare_sM_19.2_-_CONSULTATIV_actualizat   Manualul de procedura Manual_de_procedura_SM_19.2_versiunea_consultativa   Perioada de consultare publica este de 7 zile lucratoare, respectiv pana la data de 03.02.2017.   Sursa: AFIR      Informare si Consultanta Finantari Nerambursabile www.cifn.info http://www.openproconsult.ro/oferta-consultanta