Tag - neimpozabile

Legislatie: Tipuri de Organizatii care pot avea venituri neimpozabile in 2017. Conditii de scutire!

Regimul referitor la veniturile neimpozabile este reglementat art. 15 alin. (3) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Organizatiile nonprofit, organizatiile sindicale, organizatiile patronale, pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile si alte venituri realizate, pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile prevazute la art.15 alin. (2) .   Aceste organizatii datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, [...]