Tag - POC

POC: Apel de proiecte pentru IMM-urile care dezvoltă produse inovatoare IT&C (Maximum 3.7 milioane Euro).

Săptămâna viitoare se lansează al doilea apel de proiecte din cadrul Programului Operațional Competitivitate, Acțiunea 2.2.1 – Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere. În cadrul apelului, solicitanții pot primi până la 3,7 milioane euro asistență financiară nerambursabilă. În funcție de tipul de proiect, mărimea întreprinderilor și a regiunilor de dezvoltare în care își desfășoară activitatea, se poate beneficia de cofinanțare europeană care variază între 20% – 80% din totalul cheltuielilor eligibile [...]

AM POC a anunțat modificarea ghidului pentru îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet

AM POC și Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Informaționale au anunțat modificarea Ghidului Solicitantului aferent Acțiunii 2.1.1 Îmbunătățirea infrastructurii în bandă largă și a accesului la internet. Principalele modificări vizează: Perioada pentru depunerea proiectelor este de 90 zile de la lansarea apelului în MySMIS; În cazul în care, Beneficiarul finanțării nu face dovada demarării demersurilor în vederea realizării lucrărilor de construire necesare implementării rețelei de comunicații, contractul poate înceta de drept. Astfel, beneficiarul trebuie să respecte următoarele condiții/termene/clauze: – În maxim 6 luni de [...]

Programul Operational Comun Romania – Ucraina: Sesiuni de informare in mai multe judete

Secretariatul Tehnic Comun al Programului Operational Comun Romania – Ucraina 2014-2020 va organiza sesiuni de informare in aria eligibila a programului, pentru a prezenta regulile cererilor de propuneri. Calendarul sesiunilor de informare: Din regiunea Moldovei, judetele Suceava si Botosani vor organiza sesiuni de informare pentru cele doua apeluri de propuneri de proiecte din cadrul Programului Operational Comun Romania – Ucraina 2014 – 2020. La Suceava, sesiunea va avea loc pe 15 ianuarie iar in Botosani, pe 18 ianuarie, in incinta celor doua [...]

POC: S-au lansat două apeluri pentru proiecte tehnologice inovatoare!

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat Ghidul Solicitantului Conditii Specifice de Accesare a Fondurilor GHID_PROIECT_TEHNOLOGIC_INOVATIV Proiect Tehnologic Inovativ AP 1/PI 1.b/OS 1.3/ Acțiunea 1.2.1 și apelurile de proiecte de tip competitiv (pentru regiuni mai dezvoltate, respectiv pentru regiuni mai puțin dezvoltate), cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6436/12.10.2017, ORDIN_6436_12_10_2017 modificat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.6794/14.11.2017. ORDIN_6794_14_11_2017 Proiectul tehnologic inovativ din cadrul acțiunii 1.2.1 are ca scop încurajarea [...]

POC: Întreprinderi nou-înființate inovatoare

Prezentare conditii de finantare intreprinderi inovative Prezentare-Secțiunea-D   Sursa: Ghidul General POC – Sectiunea D  

POC: Finantare pentru proiecte inovative implementate de companii private

In data de 18 Octombrie 2017 a fost publicat ghidul final pentru schema de finantare: “Proiect Tehnologic Inovativ” (POC 1.2.1) destinat companiilor private, urmand ca aceasta linie sa se lanseze in termen de 5 zile lucratoare de la publicarea pe site a ordinului de aprobare a ghidului. Aceasta actiune are ca scop finantarea de proiecte care dezvolta produse si/sau procese sau tehnologii noi sau substantial imbunatatite, realizate prin activitati de cercetare, in scopul productiei si comercializarii. Apelul are o alocare [...]

POC: Anunt privind selectia intermediarilor pentru Instrumente Financiare

Apelurile pentru Expresii de Interes pentru selectarea intermediarilor financiari pentru cele 2 instrumente financiare   din cadrul „Fondului de Fonduri pentru Competitivitate” pot fi consultate  la http://www.eif.org/what_we_do/resources/esif_competitiveness_Romania/index.htm.   Cele 2 Instrumente Financiare, Instrumentul de Equity – Acceleratoare de Antreprenoriat si Fonduri de Seed   Instrumentul de Creditare cu dobanda subventionata si partajarea riscului,   Au ca scop finantarea intreprinderilor inovative din Romania. Termenele de depunere pentru expresiile de interes de catre intermediarii financiari sunt:  20 februarie 2017pentru instrumentul de equity 30 iunie 2017pentru instrumentul de creditare cu dobanda subventionata si partajarea riscului.   Acordul de finantare [...]

Bucureşti, 25-27 Noiembrie 2016: Curs de Evaluator Proiecte acreditat ANC – Cod COR 241263

  Curs de Evaluator Proiecte Bucureşti – Acreditat ANC – Cod COR 241263 Studii de caz, coaching pe propuneri de proiecte identificate de cursanți Teorie – 25, 26 și 27 noiembrie + Examen şi probă practică 9 Decembrie 2016     LOGISTICA, CONDITII DE PARTICIPARE,  TARIF CURS SI DETALII ORGANIZATORICE SUNT DISPONIBILE ACCESAND LINK: http://www.cifn.info/buffer/Stiri/24.10.2016_Prezentare Curs OPC_25-27 Nov 2016_AD.pdf   Cui se adresează? Evaluatori proiecte, persoane care elaborează proiecte şi responsabilii de pre-evaluare a proiectelor propuse de promotorii de proiecte publici şi privaţi. Metodologie Cursul este acreditat în conformitate cu Standardul Ocupaţional [...]

Ministerul Fondurilor Europene: Instrumente financiare pentru IMM-uri

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) și Fondul European de Investiții (FEI) Au semnat Acordul de Finanțare pentru crearea Fondului de fonduri pentru Competitivitate. Fondul este destinat îmbunătățirii accesului la finanțare sub formă de capital de risc și credite pentru firmele inovative din România. Instrumentele financiare din cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC) Instrumentele in valoare de 59,3 milioane euro Răspund nevoii de finanţare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) care se confruntă cu un risc crescut de creditare atunci când apelează la credite bancare. Soluţiile oferite [...]