Tag - POIM

POIM: Consultare publică a ghidurilor pentru producţia de energie din resurse mai puţin exploatate şi reducerea consumului de energie electrică la nivelul locuinţelor

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, a publicat în consultare versiunile revizuite ale Ghidurilor solicitantului pentru Obiectivul Specific 6.1. ”Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal), sectorul distribuție” 6.1_distributie_final și Obiectivul specific 6.3. ”Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor”. 6.3_final Finanțarea proiectelor în cadrul celor două obiective specifice vizează: extinderea şi modernizarea reţelelor de distribuţie a energiei electrice, în scopul preluării energiei produse din resurse [...]

Bucureşti, 25-27 Noiembrie 2016: Curs de Evaluator Proiecte acreditat ANC – Cod COR 241263

  Curs de Evaluator Proiecte Bucureşti – Acreditat ANC – Cod COR 241263 Studii de caz, coaching pe propuneri de proiecte identificate de cursanți Teorie – 25, 26 și 27 noiembrie + Examen şi probă practică 9 Decembrie 2016     LOGISTICA, CONDITII DE PARTICIPARE,  TARIF CURS SI DETALII ORGANIZATORICE SUNT DISPONIBILE ACCESAND LINK: http://www.cifn.info/buffer/Stiri/24.10.2016_Prezentare Curs OPC_25-27 Nov 2016_AD.pdf   Cui se adresează? Evaluatori proiecte, persoane care elaborează proiecte şi responsabilii de pre-evaluare a proiectelor propuse de promotorii de proiecte publici şi privaţi. Metodologie Cursul este acreditat în conformitate cu Standardul Ocupaţional [...]

POIM: Intalnire cu potentialii beneficiari ai Apelului de proiecte O.S. 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”

Ministerul Fondurilor Europene – Directia Generala Programe Infrastructura Mare, in calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operational Infrastructura Mare   Organizeaza o reuniune de programare destinata potentialilor beneficiari in cadrul apelului de proiecte pentru Obiectivul Specific 6.2 „Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali”,   Intalnire in data de 4 octombrie 2016, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferinte, parter), ora 11:00. Organizatiile interesate sunt invitate sa nominalizeze un reprezentant care sa participe activ la dezbateri. Nominalizarile, impreuna cu eventuale solicitari pentru clarificarea [...]

POIM 2014-2020: Amânare sesiune de dezbatere publică Ghid pentru Axa Prioritara 6, Obiectivul Specific 6.1

Sesiunea de dezbatere publică privind proiectul de ghid al solicitantului POIM 6.1. „Sprijinirea investiţiilor în capacităţi de producere energie electrică şi/sau termică din biomasă/biogaz şi resurse geotermale”. Obiecvul Specific 6.1 „Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)”. Organizată de Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare şi anunţată iniţial pentru data de 13 septembrie 2016, ora 13.00, la sediul Ministerului Fondurilor Europene (B-dul Ion Mihalache, nr 15-17, sala de conferinţe, [...]

POIM: Solicitare oferte de pret de la companiile care produc sau comercializează tehnologii de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă şi separat !

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare Intreprinde demersurile pentru lansarea în a 2-a consultare publică a proiectului de Ghid al solicitantului aferent Obiectivului specific 6.4 „Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă”, din cadrul POIM.   În cadrul Obiectivului Specific 6.4 Vor fi finanţate investiţii ale întreprinderilor din industrie în realizarea sau modernizarea de centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă de maximum 8MWe, din biomasă, gaz [...]

POIM: Se depun proiectele pentru instalarea de contoare inteligente la nivelul locuintelor – OS 6.3

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat apelurile de proiecte pentru finantarea obiectivelor de investitii ce vizeaza instalarea de contoare inteligente la nivelul locuintelor.   Solicitarile se vor primi in perioada 19.09.2016 – 19.09.2017. Buget total: 38,12 milioane euro   Axa Prioritara 6 Promovarea energiei curate si eficientei energetice in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon vizeaza Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranzitiei catre o economie cu emisii scazute de dioxid de carbon in toate sectoarele”, urmarind promovarea investitiilor in sectorul de energie curata si eficienta energetica [...]

POIM: Trei noi apeluri de proiecte lansate astăzi, 19.08.2016!

POIM: Trei noi apeluri de proiecte lansate astăzi, 19.08.2016!  Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a lansat astăzi, 19.08.2016 apelurile de proiecte pentru finanțarea obiectivelor de investiții ce vizează crearea condiţiilor tehnice necesare: preluării energiei electrice produsă din surse regenerabile de energie (20,96 mil. euro), implementarea de sisteme de monitorizare a consumului de energie la nivel industrial (11,75 mil. euro) şi instalarea de contoare inteligente la nivelul locuinţelor (38,12 mil. euro).   Proiectele selectate și finanțate în cadrul Axei Prioritare 6 Promovarea energiei curate și eficienței energetice în vederea susținerii [...]