Tag - poprire

Executare silita: Prescriere drept, ridicarea popririi si obligatiile tertului poprit

1. Cand se prescrie dreptul de a cere executarea silita Prescriptia dreptului de a cere executarea silita si a dreptului de a cere compensarea sau restituirea se aplica in anumite conditii prevazute de lege, dupa cum urmeaza: Potrivit art. 215 din Legea 207/2015 privind Codul de procedura fiscala: „(1) Dreptul organului de executare silita de a cere executarea silita a creantelor fiscale se prescrie in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a [...]