Tag - solicitare pret

POIM: Solicitare oferte de pret de la companiile care produc sau comercializează tehnologii de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă şi separat !

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare Intreprinde demersurile pentru lansarea în a 2-a consultare publică a proiectului de Ghid al solicitantului aferent Obiectivului specific 6.4 „Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă”, din cadrul POIM.   În cadrul Obiectivului Specific 6.4 Vor fi finanţate investiţii ale întreprinderilor din industrie în realizarea sau modernizarea de centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă de maximum 8MWe, din biomasă, gaz [...]