Monthly Archives - ianuarie 2016

ANAF: Formularele 392A si 392B – termen de depunere 25 februarie 2016!

Prin Hotararea nr. 1/2016, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 13 ianuarie 2016, au fost aprobate Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care sunt reglementate si conditiile in care se depun declaratiile informative privind operatiunile din sfera TVA, desfasurate in anul precedent (392A, 392B si 393), informatii pe baza carora se stabileste contributia Romaniei la bugetul Uniunii Europene. Contribuabilii au termen pana pe data de 25 februarie 2016 pentru a [...]

2016 – PFA: Declaratii Fiscale si Regim Impozite!

2016 – PFA: Declaratii Fiscale si Regim Impozite!   1. IMPOZITUL PE VENITUL NET!   – 16% din venitul net, care se calculeaza ca diferenta dintre veniturile incasate și cheltuielile deductibile pentru anul in curs, sau – 16% din norma de venit.     Persoanele fizice care obtin venituri din activitati independente sunt obligate sa plateasca impozite si contributii in timpul anului, in urma depunerii declaratiilor privind veniturile și cheltuielile estimate, (declaratia 220).   Impozitul pe venitul net este calculat prin aplicarea cotei de 16% la venitul ce rezulta, [...]

PNDR 2014-2020. Raport de Selecție proiecte subMăsura 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” – Septembrie 2015

AFIR: Raportul de Selecție Proiecte depuse in cadrul subMăsurii 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici” Perioada 8 IUL – 18 DEC 2015 Etapa Lunară – SEP 2015 RAPORT poate fi descarcat utilizand link: http://portal.apdrp.ro/informatii_generale_rapoarte_si_liste_rapoarte_de_selectie   Sursa: AFIR

Ghid de bune practici privind managementul neregulilor, inclusiv a fraudei

Ghid de bune practici privind managementul neregulilor, inclusiv a fraudei Ghidul a fost elaborat in iulie 2015 „Suport pentru MEF: Îmbunătățirea cadrului legislativ privind neregulile si controlul” si poate fi descarcat la: Ghid de bune practici privind managementul neregulilor, inclusiv a fraudei