Monthly Archives - iulie 2016

PNDR 2014 – 2020: 100.000 Euro pentru parteneriatele fermieri-autoritati-ONG (Submasurile 16.4 si 16.4a). Termen de depunere prelungit pana la 31 august 2016

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a prelugit termenul pentru cererea finantarilor de pana la 100.000 de euro penru proiectele derulate de fermieri in parteneriate cu autoritati sau organizatii non-guvernamentale (ONG), pe proiecte privind lantul de aprovizionare in sectoarele agricol si pomicol, in cadrul Submasurilor 16.4 si 16.4 a din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR). Termenul de depunere a cererilor de finantare se prelungeste astfel pana pe 31 august 2016, ora 16.00, pe submasura 16.4 si submasura 16.4a [...]

POCU 2014 – 2020: ”Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/Prioritatea de investiții 9.vi / Obiectiv Specific (O.S.) 5.1 – în consultare publică până la 12.08.2016

Ministerul Fondurilor Europene a publicat Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice „Sprijin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locală” – orașe/ municipii cu populație de peste 20.000 locuitori, AP 5/Prioritatea de investiții 9.vi / Obiectiv Specific (O.S.) 5.1. Documentele se află în consultare publică până la data de 12.08.2016, conform informațiilor oficiale. Ghidul si anexele pot fi descarcate accesand LINK   Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

Strategia Națională a Locuirii, lansată în consultare publica !!!

Având în vedere importanța domeniului locuirii, Guvernul României a stabilit ca prioritate strategică pentru anul 2016 elaborarea Strategiei Naționale a Locuirii, aflat în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP). Proiectul de Hotărâre de Guvern privind aprobarea strategiei a fost inclus în Programul anual de lucru al Guvernului pentru anul 2016. Pentru fundamentarea deciziilor în domeniul locuirii, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a realizat, împreună cu Banca Mondială, proiectul „Coordonarea şi selecţia eficientă şi transparentă a proiectelor de [...]

PNDR 2014 – 2020: Aflaţi cum puteţi depune proiectele pentru a obţine finanţare!!!

Depunerea cererilor de finanțare a proiectelor de investiții prin PNDR se realizează on-line sau pe suport de hârtie, în conformitate cu Regulamentul de organizare şi funcţionare (ROF) a procesului de selecţie şi de verificare a contestaţiilor pentru proiectele aferente măsurilor din Programul Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) 2014 – 2020 aprobat prin Ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale. DEPUNEREA ON-LINE a proiectelor se realizează prin intermediul modului on-line de pe portalul AFIR, în limita fondurilor disponibile (vezi aici fondurile [...]

POR 2014 – 2020: Ghidul Solicitantului – Prioritatea 3.1 B Cladiri Publice (consultare publica)

In 28 iulie 2016, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional ( Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice) a publicat spre consultare publică Ghidul Solicitantului- Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. POR/2016/3/3.1/B/1 în cadrul Axei prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, [...]

PNDR 2014 – 2020: SubMasurile 6.2 si 6.4 – Valoarea cumulata a proiectele depuse in prima zi !

Astazi, 28 iulie 2016 au fost depuse proiecte in valoare totala de: 21.460.000 Euro (valoarea totala alocata acestei linii fiind de 73.000.000 Euro) in cadrul sM 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati neagricole in zone rurale”  12.766.128 Euro (valoarea totala alocata acestei linii fiind de 85.000.000 Euro) in cadrul sM 6.4 „Investitii în crearea si dezvoltarea de activităti neagricole”    Reamintim ca in perioada 28 iulie – 30 noiembrie 2016, AFIR va primi online proiecte de investitii pentru Submasura 6.2 „Sprijin pentru infiintarea de activitati [...]

PNDR 2014 – 2020: Submasuri care urmeaza sa fie lansate in luna august 2016

Desi cele mai importante masuri de finantare cu fonduri europene din PNDR au fost lansate deja, mai exista o serie de submasuri ale caror sesiuni de depuneri urmeaza sa fie deschise in luna august. Chiar in aceasta saptamana, potrivit programarii realizate de Ministerul Agriculturii, ar urma sa fie lansata Submasura 6.5 – „Schema pentru micii fermieri”. Iata masurile de finantare prin PNDR care urmeaza sa fie lansate in perioada imediat urmatoare, conform calendarului intocmit de MADR si revizuit in iunie [...]

PNDR 2014 – 2020, Submasura 6.3: Cine poate accesa fonduri europene de 15.000 euro pentru ferme mici

Fermierii pot accesa fonduri europene nerambursabile in valoare de 15.000 de euro pentru dezvoltarea fermelor mici, in cadrul Programului National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2014-2020. Pentru a beneficia de acest sprijin, agricultorii trebuie sa respecte mai multe conditii obligatorii, potrivit Ghidului solicitantului, aferent Submasurii 6.3 – Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici, publicat pe site-ul AFIR. In cazul dezvoltarii fermelor mici, principiul finantarii nerambursabile este transformarea structurala si deschiderea spre piata a fermelor mici cu potential de a deveni intreprinderi agricole viabile, [...]

ANAP: Ghidul privind Strategia de contractare in achizitiile publice

Ghidul privind Strategia de contractare – achizitii publice Agenția Națională pentru Achiziții Publice a publicat prima versiune a Ghidului privind Strategia de contractare. Acest document a fost elaborat de specialiști ANAP pentru a sprijini autoritățile/entitățile contractante în procesul de realizare a strategiei de contractare. Ghidul explică CE ESTE strategia de contractare, CINE /CÂND o elaborează și CE CONȚINE aceasta. ANAP va ține cont de propunerile și observațiile venite din partea celor interesați, cu privire la conținutul materialului, în vederea perfecționării acestuia.   Ghidul privind [...]