Monthly Archives - decembrie 2016

PNDR: Masurile din PNDR care au adus cei mai multi bani fermierilor romani. O noua linie lansata!

Trei masuri de finantare din PNDR au adus in acest an aproape 180 de milioane de euro, fonduri europene nerambursabile, fermierilor romani, conform unui raspuns al AFIR-ului oferit la solicitarea StiriAgricole.ro. Valoarea totala nerambursabila platita beneficiarilor proiectelor de investitii derulate prin PNDR 2020, pana la data de 15.12.2016, este de aproape 300 de milioane de euro, ceea ce reprezinta un grad de absorbtie de aproximativ 4,5%, raportat la valoarea totala a fondurilor alocate pentru masurile de investitii pentru intreaga perioada [...]

Legea PPP – Legea parteneriatului public-privat.

Legea nr. 233/2016 aplica procedura de derulare a unui parteneriat public-privat Are ca obiect realizarea, reabilitarea sau extinderea unui bun sau a unor bunuri destinat prestarii unui serviciu public sau operarii unui serviciu public. Legea parteneriatului public privat poate fi descarcata accesand LINK: http://itva.ro/documents/Lege233din2016Parteneriat.pdf Mecanismul de   aplicare a unui parteneriat public privat porneste de la cooperarea intre partenerul public si cel privat pentru derularea unui proiect de interes public avand o durata lunga de desfasurare a raporturilor contractuale care sa permita partenerului privat [...]

2014-2020: 22 dintre cele 36 de condiționalități negociate cu Comisia Europeană au fost ridicate

În acest moment, 22 dintre cele 36 de condiționalități negociate cu Comisia Europeană (CE), au fost ridicate.   CE a notificat formal România în legătură cu ridicarea a 2 condiționalități: G6 conditionalitate legata de Legislația de mediu privind evaluarea impactului asupra mediului și evaluarea strategică de mediu G7, conditionalitate legata de Sistemele statistice și indicatorii de rezultat. În acest moment, în urma ridicării celor două condiționalități amintite, situația generală este următoarea: 11 condiţionalităţi au fost închise în 2014, la semnarea Acordului de parteneriat; 11 condiţionalităţi au [...]

POCA: Ministerul Economiei va elabora un Atlas Economic al României pentru Politicile Publice

Proiectul Dezvoltarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri.   Scopul proiectului Consolidarea capacităţii instituţionale a Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri (MECRMA) prin dezvoltarea capacităţii de a fundamenta, de a implementa, de a monitoriza și evalua politici publice.   Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Dezvoltarea unui sistem de elaborare, monitorizare și evaluare a impactului (în toate etapele) politicilor publice; Elaborarea unui atlas economic al României, ca instrument care va fi utilizat în procesul de fundamentare a politicilor publice; Elaborarea [...]

Legislatie: Modul de functionare al PFA-urilor s-a schimbat radical!

Legea publicata in luna octombrie 2016 schimba fundamental modul de functionare si inregistrare a persoanelor fizice ce desfasoara activitati economice: persoane fizice autorizate PFA, intreprinderi individuale II intreprindere familiala IF Legea introduce un numar maxim de salariati pe care ii poate avea o astfel de persoana si un numar maxim de activitati – coduri CAEN pe care le poate presta. Legea nu dispune asupra profesiilor independente reglementate de legi speciale. Legea poate fi vizualizata accesand http://itva.ro/documents/Lege182per2016.pdf   Persoanele fizice pot desfasura activitatile economice dupa cum urmeaza: individual si independent, [...]

POPAM Masura I.23 – Porturi de Pescuit, Locuri de Debarcare, Centre de Licitatii si Adaposturi. Sesiunea de depunere proiecte deschisa!

Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AM POPAM) anunta lansarea sesiunii de depunere cereri de finantare in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020.   Prioritatea Uniunii Europene 1 – Promovarea pescuitului durabil din punct de vedere al mediului, efficient din punctul de vedere al utilizarii resurselor, innovator, competitive si bazat pe cunoastere   Masura I.23  Porturi de pescuit, locuri de debarcare, centre de licitatii si adaposturi. Investitiile menite sa imbunatateasca infrastructura porturilor de pescuit si a halelor de licitatii [...]

Studiu: Anul 2016 – Un an slab in domeniul finantarilor nerambursabile. 2017 – Un an de sperante!

Studiu efectuat de echipa Finantare.ro privind anul 2016 in domeniul finantarilor nerambursabile si asteptarile pentru 2017.     Aspecte pozitive in 2016   Lansarea programelor Programul Erasmus +; Finantarile in agricultura; Lansarea apelurilor POR; Programele nationale Comert / Servicii / Start /Microindustrializare / Mediul Rural; Lansarea apelului de proiecte pentru microintreprinderi 2.1A; Mai multe programe pentru IMM-uri; Deschiderea unei noi sesiuni pe FEADR axa 4.1; Diverse domenii de finantare; Publicarea ghidurilor.     Depunerea proiectelor si incasarea finantarilor: Introducerea platformei de depunere a proiectelor MySMIS; Modificarea procedurii de depunere (minim 5 zile lucratoare de la deschiderea sesiunii, indiferent de plafonul [...]

POCA: Ghidul Solicitantului POCA pentru Cresterea Transparentei, Eticii si Integritatii (Consultare Publica)

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate Administrativa (AM POCA), a lansat, spre consultare publica, in cadrul   Obiectivului Specific 2.2: Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice,  Ghidul solicitantului IP 7/2016, impreuna cu anexele acestuia.   In acest context, partile interesate sunt invitate sa se implice in procesul de consultare a ghidului, iar opiniile si contributiile la imbunatatirea acestor documente sunt asteptate, in formatul pus la dispozitie de AM POCA, pana la data [...]

POPAM Masura II.2 – Investitii productive in acvacultura. Sesiunea de depunere proiecte deschisa.

Directia Generala Pescuit – Autoritatea de Management pentru POPAM (DGP-AM POPAM) Anunta lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finantare, in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020: Prioritatea Uniunii Europene 2 – Stimularea acvaculturii durabile din punctul de vedere al mediului, eficiente din punctul de vedere al utilizarii resurselor, inovatoare, competitive si bazte pe cunoastere Masura II.2 Investitii productive in acvacultura. Sesiune activa. Depunere pana la: 16.02.2017 Finantator: FEPAM + contributie nationala Buget: 135.516.000,00 lei   Obiectiv Obiectiv specific 2.2 Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din sectorul acvaculturii, [...]

MFE: Raport de Guvernare pe Fonduri Europene (Noiembrie 2015 – Decembrie 2016)

Ministerul Fondurilor Europene a publicat Raportul de guvernare aferent Fondurilor Europene.   Raportul poate fi descarcat accesand LINK: Raport_de_guvernare_Portofoliul_Fondurilor_Europene   Raportul prezintă progresul şi stadiul în domeniile prioritare: închiderea programelor operaţionale din exercițiul bugetar european 2007 – 2013; procesul de desemnare (acreditare) a Autorităților de Management; îndeplinirea condiționalităților ex-ante; lansările de ghiduri şi deschiderea de apeluri de proiecte din bugetul 2014 – 2020; reforma instituțională. Portofoliul Ministerului Fondurilor Europene a fost deţinut în perioada noiembrie 2015 – decembrie 2016 astfel: Aura Carmen Răducu (17 noiembrie 2015 – 26 aprilie 2016), Cristian Ghinea [...]