Monthly Archives - ianuarie 2020

Linia de finantare POR 2.2 – Program Operational Regional: Nord Est si Vest

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional Categoria IMM/Regiunea de dezvoltare Nord Est Întreprinderi mijlocii – 60%        Întreprinderi mici și microîntreprinderi – 70% Vest           Întreprinderi mijlocii – 45%        Întreprinderi mici și microîntreprinderi – 55%   Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile? Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro4, valabil la data lansării apelului de proiecte (publicării ghidului [...]

Calendarul obligatiilor fiscale ANAF – ianuarie 2020

Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) a publicat calendarul obligatiilor fiscale pentru luna ianuarie 2020. Conform agendei, primul termen fiscal din luna ianuarie 2020 este joi – 9 ianuarie, cand se depune Formularul 092 – declaratia de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA care utilizeaza trimestrul calendaristic ca perioada fiscala si care efectueaza o achizitie intracomunitara taxabila in Romania.  9 ianuarie, joi Depunerea Declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile inregistrate in scopuri [...]