Autoritati de Management si Organisme Intermediare

Autoritati de Management si Organisme Intermediare

POR
AM pentru Programul Operațional Regional www.inforegio.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regională 1 Nord Est www.adrnordest.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 2 Sud Est www.adrse.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 3 Sud Muntenia www.adrmuntenia.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 4 Sud Vest Oltenia www.adroltenia.ro
Agentia pentru Dezvoltare Regionala 5 Vest www.adr5vest.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională 6 Nord Vest www.nord-vest.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională 7 Centru www.adrcentru.ro
Agenția pentru Dezvoltare Regională 8 București Ilfov www.adrbi.ro

 

 

POCU

AM pentru Programul Operațional Capital Uman www.fonduri-ue.ro/pocu-2014
Organismul intermediar București-Ilfov www.oiposdrubi.ro
Organismul intermediar Sud Muntenia www.fsesudmuntenia.ro
Organismul intermediar Sud-Est www.fsesudest.ro
Organismul intermediar Sud-Vest Oltenia www.oirsvfse.ro
Organismul intermediar Vest www.oirposdru-vest.ro
Organismul intermediar Nord-Vest www.fsenordest.rowww.runv.ro
Organismul intermediar Centru www.oiposdrucentru.ro
Organismul intermediar Ministerul Educației, Cercetării și Inovării www.posdru.edu.ro
Centru Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic www.tvet.ro
Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă www.fse.anofm.ro

 

 

POC

AM pentru Programul Operațional Competitivitate www.fonduri-ue.ro/poc-2014
Organismul Intermediar pentru Cercetare (ANCS) www.poc.research.ro
Organismul Intermediar pentru Promovarea Societății Infomaționale (MSI) www.fonduri.mcsi.ro
 

POCA

AM pentru Programul Operațional Capacitate Administrativă www.fonduriadministratie.ro
 

POIM

AM pentru Programul Operațional Infrastructură Mare www.fonduri-ue.ro/poim-2014
Organismul intermediar Bacău www.posmediu.ro/bacau
Organismul intermediar Galați www.posmediu.ro/galati
Organismul intermediar Pitești www.posmediu.ro/pitesti
Organismul intermediar Craiova www.posmediu.ro/craiova
Organismul intermediar Timișoara www.posmediu.ro/timisoara
Organismul intermediar Cluj-Napoca www.posmediu.ro/cluj
Organismul intermediar Sibiu www.posmediu.ro/sibiu
Organismul intermediar București www.posmediu.ro/bucuresti
Organismul Intermendiar pentru Energie oie.minind.ro
 

PNDR

AM pentru Programul Național de Dezvoltare Rurală www.pndr.ro
 

POPAM

AM pentru Programul Național pentru Pescuit www.ampeste.ro
 

POAT

AM pentru Programul National Asistență Tehnică www.poat.ro
 

Programele de Cooperare Teritoriala Europeană

Programul Interreg V-A România – Bulgaria www.cbcromaniabulgaria.eu
Programul IPA de cooperare transfrontalieră România – Republica Serbia www.romania-serbia.net
Programul Operaţional Comun România – Ucraina www.ro-ua-md.net
Programul de Cooperare Transfrontalieră Ungaria – Slovacia – România – Ucraina www.huskroua-cbc.net
Programul Operaţional comun „Bazinul Mării Negre” www.blacksea-cbc.net
Programul Interreg Europa www.interregeurope.eu
Programul Operaţional URBACT III www.urbact.eu
Programul Interreg V-a România – Ungaria www.huro-cbc.eu
Programul de Cooperare INTERACT III www.interact-eu.net
Programul Operațional Comun România – Republica Moldova www.ro-ua-md.net
Programul Transnaţional Dunărea www.interreg-danube.eu
Programul de Cooperare ESPON 2020 www.espon.eu

 

Linkuri utile din România
Guvernul României www.guv.ro
Ministerul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri www.minind.ro
Ministerul Finanţelor Publice www.mfinante.gov.ro
Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice www.mdrt.ro
Agenția Națională de Administrare Fiscală www.anaf.ro
Ministerul Afacerilor Interne www.mai.gov.ro
Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice www.mmuncii.ro
Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale www.madr.ro
Ministerul Transporturilor www.mt.gov.ro
Ministerul Educatiei Naționale și Cercetării Științifice www.edu.ro
Ministerul Comunicațiilor și pentru Societatea Informaţională www.comunicatii.gov.ro
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor www.mmediu.ro
Curtea de Conturi a României www.curteadeconturi.ro
Asociația Municipiilor din România www.amr.ro
Federația Autorităților Locale www.falr.ro
Uniunea Consiliilor Județene din România www.uncjr.ro
Asociația Comunelor din România www.acor.ro
Asociația Orașelor din România www.aor.ro
Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit www.apdrp.ro
Agenția Natională pentru Pescuit și Acvacultură www.anpa.ro
Agentia Națională pentru Protecţia Mediului www.anpm.ro
Institutul European din România www.ier.ro
Link-uri utile din UE
Comisia Europeană www.europa.eu
Parlamentul european www.europarl.europa.eu
Reprezentanța Comisie Europene în România www.ec.europa.eu/romania
Consiliul municipalităților și regiunilor din Europa www.ccre.org
Fondurile structurale în statele membre
Irlanda www.ndp.ie
www.esf.ie
Lituania www.esinvesticijos.lt
www.lvpa.lt
Grecia www.espa.gr
Polonia www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.nowedotacjeunijne.eu
Spania www.dgfc.sgpg.meh.es
Portugalia www.portugal2020.pt
Republica Cehă www.strukturalni-fondy.cz
www.mmr.cz
www.czechinvest.org
www.esfcr.cz
Slovacia www.nssr.sk
Estonia www.fin.ee
Scoția www.gov.scot
Marea Britanie www.gov.uk
Letonia www.esfondi.lv
Malta www.gov.mt

Distribuie acest articol

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.