Blog Managementul Reciclarii - Bianca Georgiana Olaru

Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020)

Prin intermediul Obiectivului Specific 3.1. ”Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România” din cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) se poate dezvolta infrastructura mediului în condițiile aplicării unui management cât mai eficient și eficace al resurselor. Obiectivul principal vizează reducerea numărului depozitelor neconforme și creșterea dezvoltării profesionale în vederea reciclării deșeurilor din România. Astfel, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM 2014-2020) se dorește minimizarea numărului depozitelor neconforme și dezvoltarea metodelor [...]