Fiscalitate: Salariații pot afla de pe Internet dacă li se declară contribuția la pensii.

Salariatii pot accesa:

Spațiul Privat Virtual al Fiscului

Un serviciu online ce permite solicitarea unor informații despre situația fiscală personală, printre care și CAS declarată de angajator.

 

Contribuția de asigurări sociale

Contribuția la pensii (CAS) este datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, conform Codului fiscal.

Aceasta trebuie achitată de către angajatori pentru veniturile din salarii ale persoanelor pe care le-au încadrat în muncă. În momentul de față, cotele de contribuții la pensii sunt diferențiate în funcție de condițiile de muncă ale salariaților, după cum urmează:

  • pentru condiții normale de muncă: 26,3% (din care 10,5% pentru contribuția individuală a salariatului și 15,8% pentru contribuția datorată de angajator);
  • pentru condiții deosebite de muncă: 31,3% (din care 10,5% pentru contribuția individuală a salariatului și 20,8% pentru contribuția datorată de angajator);
  • pentru condiții speciale de muncă și pentru alte condiții de muncă: 36,3% (din care 10,5% pentru contribuția individuală a salariatului și 25,8% pentru contribuția datorată de angajator).

Actul normativ amintit stabilește că baza lunară de calcul a contribuției individuale la pensii a salariatului este câștigul brut realizat din salarii (acesta include, printre altele, veniturile din salarii, sumele reprezentând participarea salariaților la profit și veniturile reprezentând plăți compensatorii).

Legea impune și o limită, astfel că, „în situația în care totalul veniturilor (…) este mai mare decât valoarea a de 5 ori câștigul salarial mediu brut, contribuția individuală de asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon, pe fiecare loc de realizare a venitului”.

 

Pentru contribuția datorată de angajator, baza lunară de calcul este suma câștigurilor brute ale salariatului.

„Baza de calcul nu poate fi mai mare decât produsul dintre numărul asiguraților pentru care angajatorul datorează contribuție diferențiată în funcție de condițiile de muncă, din luna pentru care se calculează această contribuție datorată bugetului asigurărilor sociale de stat, și valoarea corespunzătoare a de 5 ori câștigul salarial mediu brut.

În situația depășirii acestui plafon, în cazul angajatorilor care datorează contribuție la bugetul asigurărilor sociale de stat, diferențiată în funcție de condițiile de muncă, baza de calcul la care se datorează această contribuție, corespunzătoare fiecărei condiții de muncă, se stabilește proporțional cu ponderea, în total bază de calcul, a câștigurilor salariale brute realizate în fiecare dintre condițiile de muncă”, se mai arată în Codul fiscal.

Plata CAS de către angajator înseamnă, pentru salariații acestuia, obținerea calității de asigurat în sistemul public de pensii.

Astfel, persoanele care îndeplinesc cumulativ condițiile privind vârsta standard de pensionare și stagiul minim de cotizare pot cere pensia pentru limită de vârstă, conform Legii nr. 263/2010.

Dacă se dorește pensionarea mai rapidă (cu condiția depășirii stagiului complet de cotizare sau măcar atingerea acestuia), asigurații au la îndemână pensia anticipată sau pensia anticipată parțială.

În afară de aceste trei tipuri de pensii, salariații mai pot beneficia, pentru înjumătățirea sau pierderea capacității de muncă, de pensia de invaliditate, iar soțul supraviețuitor și copiii unui asigurat decedat pot solicita pensia de urmaș.

Pe deasupra, calitatea de asigurat în sistemul public de pensii mai poate aduce bilete de tratament balnear, bilete de odihnă șiajutor de deces.

 

CAS trebuie declarată și plătită lunar sau trimestrial

În ceea ce privește calcularea, declararea și plata contribuției la sănătate (este vorba, evident, atât de contribuția individuală a salariatului, cât și de contribuția angajatorului),obligația revine tot angajatorilor, la fel ca în cazul contribuției la sănătate. Mai precis, Codul fiscal dispune că „persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora (…) au obligația de a calcula și de a reține la sursă contribuțiile individuale de asigurări sociale, precum și obligația de a calcula contribuțiile de asigurări sociale datorate de aceștia, după caz”.

Contribuția la pensii se declară, fie lunar, fie trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 a lunii următoare trimestrului (câte o declarație pentru fiecare lună din trimestru). Acest lucru se face cu ajutorul „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate” (formularul 112).

Formularul 112 trebuie să ajungă la unitatea fiscală la care angajatorul este înregistrat ca plătitor de impozite, taxe și contribuții, așa cum prevede Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 1045/2012.

Documentul se completează cu ajutorul unui program gratuit de asistență ANAF, disponibil accesand LINK și se transmite electronic, în baza unui certificat calificat.

 

Plata efectivă a CAS se face, de asemenea, până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează.

Contribuțiile de asigurări sociale individuale calculate și reținute (…) se plătesc la bugetul asigurărilor sociale de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu contribuția angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii.

Contribuția la pensii se achită, potrivit Ordinului Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 531/2016, în contul unic 55.02 „Disponibil al bugetelor asigurărilor sociale și fondurilor speciale, în curs de distribuire”.

 

Atenție!

Pentru nereținerea sau reținerea și neachitarea integrală a contribuțiilor, Codul de procedură fiscală prevede că angajatorii pot fi sancționați contravențional, în funcție de cuantumul obligațiilor fiscale sustrase de la plată, cu sume cuprinse între 1.000 și 27.000 de lei.

 

Sursa: Avocatnet.ro

www.cifn.info

Oferta consultanta