Persoanele fizice cu datorii mai mari de 100 la Fisc vor fi trecute in lista publica a datornicilor!

Persoanele fizice cu datorii mai mari de 100 la Fisc vor fi trecute in lista publica a datornicilor!

Fiscul a aprobat prin Ordinul nr. 558/2016, fost publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 78 din 3 februarie 2016, o nouă procedură de publicare a listelor debitorilor care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații.

Listele vor conține obligațiile fiscale restante existente la sfârșitul trimestrului de raportare și neachitate la data publicării listei.

Ordinului ANAF, intrat în vigoare recent defineste:

Obligațiile fiscale, astfel:

 • obligații fiscale pentru care s-a împlinit scadența sau termenul de plată;
 • diferențele de obligații fiscale principale și accesorii stabilite prin decizie de impunere, chiar dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut la art. 156 alin. (1) din Codul de procedură fiscală.

 

Obligații fiscale care nu sunt considerate obligații fiscale restante:

 • obligațiile fiscale pentru care s-au acordat și sunt în derulare înlesniri la plată, potrivit legii, dacă pentru acestea nu s-a împlinit termenul de plată prevăzut în actul de acordare a înlesnirii;
 • obligațiile fiscale stabilite în acte administrative fiscale a căror executare este suspendată în condițiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare;
 • obligațiile fiscale cu termene de plată viitoare stabilite în planul de reorganizare judiciară aprobat în condițiile legii.

Plafoane

Nu vor face obiectul publicării în lista datornicilor obligațiile fiscale restante al căror cuantum total este sub plafoanele următoare:

 • 1.500 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil;
 • 1.000 lei, în cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu;
 • 500 lei, în cazul celorlalte categorii de debitori, inclusiv în cazul persoanelor fizice care înregistrează obligații fiscale restante și din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercită profesii libere;
 • 100 lei, în cazul debitorilor persoane fizice, altele decât cele pentru pragul este de 500 lei

 

Lista datornicilor la bugetul de stat va cuprinde:

 • Denumirea/numele și prenumele debitorilor;
 • Codul de identificare fiscală – în cazul persoanelor juridice;
 • Localitatea domiciliului fiscal – în cazul persoanelor fizice (nu va fi menționat codul numeric personal);
 • Cuantumul total al obligațiilor fiscale restante.

Acesta din urmă va fi împărțit, la rândul său, în două, după cum urmează:

 • obligații fiscale principale și obligații fiscale accesorii;
 • obligații fiscale principale și accesorii necontestate, precum și cele contestate, respectiv cele asupra cărora contribuabilul a exercitat căile de atac prevăzute de lege. Aceste obligații vor fi menționate în listă până la soluționarea căilor de atac asupra acestora.

Notă: Informațiile despre obligațiile fiscale restante ale debitorilor se stabilesc pe baza evidențelor fiscale existente la nivelul organelor fiscale centrale.

Cu 15 zile înainte de publicarea listei, organul fiscal central va comunica debitorului o notificare. De menționat că, dacă vor exista „neconcordanțe între evidența debitorilor și sumele cuprinse în notificări, punerea de acord asupra acestora se realizează în termen de 5 zile de la data notificării”.

Trebuie să știți că, de anul acesta, notificarea în ceea ce privește obligațiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii și venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcționează.

În continuare, procedura arată că Fiscul va actualiza și publica lista debitorilor și cuantumul acestor obligațiitrimestial până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare”.

Atenție! În ceea ce privește persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere, lista va cuprinde atât informații referitoare la obligațiile fiscale restante datorate de persoana fizică, precum și obligațiile fiscale datorate din desfășurarea de activități economice în mod independent sau exercitarea de profesii libere.

Ștergerea din lista datornicilor, în 15 zile de la achitarea datoriilor

Actul normativ recent intrat în vigoare mai menționează faptul că organul fiscal central va opera, din oficiu, modificările pentru fiecare debitor care își achită obligațiile. Concret, ca și până acum, în 15 zile de la achitarea integrală a obligațiilor fiscale restante, acestea vor fi eliminate din listă.

 

Sursa: Avocat.Net

Distribuie acest articol

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.