PFA 2016: Conditiile de deductibilitate a cheltuielilor!

PFA 2016: Conditiile de deductibilitate a cheltuielilor!

De la 1 ianuarie 2016 persoanele fizice autorizate (PFA) îşi pot deduce doar anumite cheltuieli când îşi calculează venitul net!

Care sunt aceste cheltuieli şi ce cheltuieli nu pot fi deduse sub nicio formă la calculul venitului net?

Noul Cod fiscal stabileşte la art. 68 că venitul net anual rezultat din activităţi independente se determină în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta între venitul brut şi cheltuielile aferente realizării venitului, deductibile conform datelor contabile.

Potrivit actului normativ, în ceea ce priveşte deductibilitatea cheltuielilor, sunt introduse o serie de noi elemente, remarcându-se o relaxare a criteriului general de deducere.

Astfel, pentru a fi deduse, cheltuielile trebuie să îndeplinească anumite condiţii, iar prima dintre acestea este ca respectivele cheltuieli, efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate, justificate prin documente.

Faţă de reglementările aplicabile până la finalul anului 2015, a fost eliminată sintagma ”să fie efectuate în cadrul activităţilor desfăşurate, în scopul realizării venitului”, astfel încât, în prezent, este întărit argumentul potrivit căruia deducerea fiscală a cheltuielilor se poate exercita și atunci când cheltuielile nu generează în mod direct și automat un venit impozabil, dar sunt efectuate în cadrul activității economice.

În plus, potrivit documentului amintit, există şi o serie de alte criterii ce trebuie îndeplinite, pentru a putea fi deduse cheltuielile, dintre care amintim:

 • să fie cuprinse în cheltuielile exerciţiului financiar al anului în cursul căruia au fost plătite;
 • să respecte regulile privind amortizarea;
 • să respecte regulile privind deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe pentru cabinetele medicale;
 • să fie efectuate pe perioada deplasării contribuabilului care îşi desfăşoară activitatea, în ţară şi în străinătate, în scopul desfăşurării activităţii, reprezentând cheltuieli de cazare si transport;
 • să reprezinte contribuţii profesionale obligatorii datorate, potrivit legii, organizaţiilor profesionale din care fac parte contribuabilii;
 • să fie efectuate în scopul desfăşurării activităţii şi reglementate prin acte normative în vigoare;
 • să reprezinte preţul de cumpărare sau valoarea stabilita prin expertiza tehnică la data dobândirii, după caz, pentru activele neamortizabile, cheltuielile deductibile fiind înregistrate la momentul înstrăinarii acestora.

Care sunt cheltuielile deductibile, potrivit Codului fiscal?

Noul Cod fiscal, în vigoare din prima zi a lui 2016, stabileşte la art. 68 alin. (5) cheltuielile deductibile limitat, după cum urmează:

 • cheltuielile de sponsorizare, mecenat, precum şi pentru acordarea de burse private, în limita unei cote de 5% din baza de calcul;
 • cheltuielile de protocol, în limita unei cote de 2% din baza de calcul;
 • cheltuielile sociale, în limita sumei obţinute prin aplicarea unei cote de până la 5% asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului. Observăm că, faţă de reglementările anterioare, plafonul de deductibilitate pentru cheltuielile sociale a fost majorat de la 2% la 5% aplicat asupra valorii anuale a cheltuielilor efectuate cu salariile personalului.
 • scăzămintele, perisabilităţile, pierderile rezultate din manipulare/depozitare, potrivit legislaţiei în materie, inclusiv cheltuielile cu bunuri cu termen depăşit de valabilitate potrivit legii;
 • cheltuielile reprezentând tichete de masă şi vouchere de vacanţă, acordate de angajatori;
 • cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate și contribuțiile la fonduri de pensii facultative efectuate în scopul personal al contribuabilului, în limita plafoanelor (400 de euro pe an). Astfel, a fost clarificat faptul că aceste cheltuieli sunt deductibile fiscal, existând în trecut interpretarea că acestea erau deductibile doar pentru salariați;
 • cheltuielile de funcţionare, întreţinere şi reparaţii, aferente autoturismelor folosite de contribuabil sau membru asociat sunt deductibile limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecărei persoane. De asemenea, este menținută și limitarea la 50% a cheltuielilor aferente autoturismelor, similar regulilor de la impozitul pe profit.
 • cheltuielile reprezentând contribuţii obligatorii datorate pentru salariaţi inclusiv cele pentru asigurarea de accidente de muncă şi boli profesionale;
 • cheltuielile reprezentând contribuţii sociale obligatorii, potrivit legii, datorate de către contribuabil în limitele stabilite;
 • cheltuieli pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • dobânzi aferente împrumuturilor de la persoane fizice şi juridice, altele decât instituţiile care desfăşoară activitatea de creditare cu titlu profesional;
 • cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentând chiria – rata de leasing – în cazul contractelor de leasing operaţional, respectiv cheltuielile cu amortizarea şi dobânzile pentru contractele de leasing financiar;
 • cotizaţii plătite la asociaţiile profesionale în limita a 4.000 euro anual. Anterior, în baza vechiului Cod fiscal, cotizaţiile plătite la asociaţiile profesionale erau deductibile în limita a 2% din baza de calcul.

Important! Potrivit normelor în vigoare, cotizațiile obligatorii la organismele profesionale din care fac parte contribuabilii rămân limitate la 5% din venitul brut realizat.

Care sunt cheltuielile considerate nedeductibile la calculul venitului net?

Normele legale stabilesc o listă de cheltuieli care nu îndeplinesc criteriile amintite mai sus şi care sunt considerate nedeductibile la calculul venitului net.

În această categorie de cheltuieli intră impozitul pe venit datorat, inclusiv impozitul pe venitul realizat în străinătate, dar și sumele sau bunurile utilizate de contribuabil pentru uzul personal sau al familiei sale.

Nedeductibile sunt și amenzile, confiscările, dobânzile, penalitățile de întârziere și penalitățile datorate autorităților române și străine, potrivit prevederilor legale, altele decât cele plătite conform clauzelor din contractele comerciale.

Tot în lista cheltuielilor care nu pot fi deduse se înscriu și donațiile de orice fel, precum șicheltuielile cu primele de asigurare, altele decât cele pentru bunurile din patrimoniul personal al contribuabilului, când acestea reprezintă garanție bancară pentru creditele utilizate în desfășurarea activității independente a acestuia.

Nici ratele creditelor și nici sumele sau valoarea bunurilor confiscate nu pot fi deduse la calculul venitului net.

Normele legale mai prevăd că printre cheltuielile nedeductibile se număra și cheltuielile aferente veniturilor neimpozabile ale căror surse se află pe teritoriul României sau în străinătate, dar și cele privind bunurile constatate lipsă din gestiune sau degradate și neimputabile, dacă inventarul nu este acoperit de o poliță de asigurare.

La acestea se adaugă și impozitul pe venit suportat de plătitorul venitului în contul beneficiarilor de venit.

În alta ordine de idei, în ceea ce priveşte regimul cheltuielilor pentru autovehicule, vor fi deductibile 50% din cheltuielile aferente vehiculelor rutiere motorizate care nu sunt utilizate exclusiv în scopul desfăşurării activităţii şi a căror masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi nu au mai mult de nouă scaune de pasageri, dacă vehiculele respective se înscriu în oricare dintre următoarele categorii:

 • sunt utilizate exclusiv pentru servicii de urgenţă, servicii de pază şi protecţie şi servicii de curierat;
 • sunt utilizate de agenţii de vânzări şi de achiziţii;
 • sunt utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru serviciile de taximetrie;
 • sunt utilizate pentru prestarea de servicii cu plata, inclusiv pentru închirierea către alte persoane sau pentru instruire de către şcolile de şoferi;
 • sunt utilizate ca mărfuri în scop comercial.
 Sursa: AvocaNet

Distribuie acest articol

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.