AM POCA: Procesul de evaluare a proiectelor pentru creșterea capacității ONG-urilor va fi finalizat până la 30 septembrie 2017!

AM POCA: Procesul de evaluare a proiectelor pentru creșterea capacității ONG-urilor va fi finalizat până la 30 septembrie 2017!

În data de 9 februarie 2017, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă a lansat cererea de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1) Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”.

Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare a fost 21.04.2017ora 14.30.

În cadrul acestei cereri de proiecte au fost depuse 240 cereri de finanțare.

Conform unui comunicat oficial AM POCA, pentru asigurarea serviciilor de verificare a conformităţii administrative şi a eligibilităţii şi de evaluare tehnică şi financiară a cererilor de finanţare depuse în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă (POCA) a fost semnat un acord-cadru cu 4 promitenţi prestatori, urmare a derulării procedurii de achiziţie publică.

Cererile de finanţare depuse sunt verificate şi evaluate în cadrul contractelor subsecvente încheiate în baza acordului-cadru, de către evaluatori externi.

Obligaţiile prestatorilor de servicii, stipulate în caietul de sarcini şi asumate prin contractele subsecvente, prevăd realizarea verificării şi evaluării cererilor de finanţare cu respectarea unor termene de finalizare a activităţilor.

La această dată, la nivelul AM POCA  se află în implementare 2 contracte subsecvente prin care se realizează activităţi de verificare şi evaluare și a cererilor de finanţare depuse în cadrul CP2/2017, fiind înregistrate întârzieri în implementarea ambelor contracte, fapt care a condus la decalarea termenelor de aprobare a rapoartelor de verificare şi de evaluare la nivelul AM POCA.

Conform comunicatului oficial, în acest context, au fost luate măsuri din partea AM POCA prin aplicarea prevederilor legale ce derivă din contractul încheiat cu prestatorul de servicii.

Conform ghidului solicitantului aferent cererii de proiecte CP2/2017 “Selecția se va realiza în ordine descrescătoare a punctajului obținut în etapa de evaluare tehnică și financiară, până la epuizarea alocării financiare aferente acestei cereri de finanțare, urmând ca solicitanții să fie informați în acest sens”, prin urmare, este necesară finalizarea procesului de evaluare pentru toate proiectele depuse pentru a putea trece la etapa de selecție și contractare.

Conform AM POCA, termenul estimat de finalizare a procesului de evaluare este 30 septembrie 2017. De îndată ce se va finaliza procesul de evaluare, AM POCA va comunica rezultatele fiecărui solicitant.

Sursa: AM POCA

Distribuie acest articol

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.