POPAM

27, 28 și 29 Ianuarie 2017: Curs “Evaluator Proiecte” Bucureşti. Acreditat ANC – Cod COR 241263

Curs „Evaluator Proiecte” in Bucureşti. Acreditat ANC. Cod COR 241263 Trainer Gabriel Zaharia www.gabrielzaharia.com   Studii de caz, coach in baza Propunerilor de Proiecte identificate de cursanți Teorie – 27, 28 și 29 Ianuarie + Examen şi Probă Practică – 3 Februarie 2017 Cui se adresează? Evaluatori proiecte, persoane care elaborează proiecte şi responsabilii de pre-evaluare a proiectelor propuse de promotorii de proiecte publici şi privaţi.Metodologie Cursul este acreditat în conformitate cu Standardul Ocupaţional ANC (CNFPA). IMPORTANT: La unele licitații diploma obținută poate constitui Criteriu de Calificare.   Ziua 1 Principiile evaluării, metodologia [...]

Pescuit POPAM, Masura I.6 – Diversificarea veniturilor si noi forme de venit

Autoritatea de Management pentru POPAM Anunta lansarea sesiunii pentru depunerea cererilor de finantare in cadrul Programului Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020: Prioritatea Uniunii Europene 1 –  Promovarea pescuitului durabil din punct de vedere al mediului, efficient din punctul de vedere al utilizarii resurselor, innovator, competitive si bazat pe cunoastere Masura I.6 – Diversificarea veniturilor si noi forme de venit. Sesiune activa. Depunere pana la: 16.02.2017   Obiectiv Obiectiv specific 1.4 – Sporirea competitivitatii si a viabilitatii intreprinderilor din domeniul pescuitului, inclusiv a flotei costiere [...]