Linia de finantare POR 2.2 – Program Operational Regional: Sud-Est, Sud Muntenia si Sud-Vest

Linia de finantare POR 2.2 – Program Operational Regional: Sud-Est, Sud Muntenia si Sud-Vest

Perioada depunerii cererilor de finanțare:

04.05.2020 ora 12:00:00 04.06.2020 ora 12:00:00

 

Contribuția maximă a programului la cheltuielile eligibile finanțabile prin ajutor regional
Categoria IMM/Regiunea de dezvoltare

Sud Est               Întreprinderi mijlocii – 60%        Întreprinderi mici și microîntreprinderi – 70%
Sud Muntenia Întreprinderi mijlocii – 60%        Întreprinderi mici și microîntreprinderi – 70%
Sud Vest            Întreprinderi mijlocii – 60%        Întreprinderi mici și microîntreprinderi – 70%

 

Valoarea minimă și maximă a finanțării nerambursabile?

Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de minimum 200 000 euro și maximum 1 milion euro, echivalent în lei la cursul de schimb Inforeuro4, valabil la data lansării apelului de proiecte (publicării ghidului specific). Aceste plafoane se aplică întregii valori a finanțării nerambursabile, constând atât din ajutor de stat cât și, dacă este cazul, din ajutor de minimis.

 

Coduri CAEN eligibile

Anexa2.Lista_domenii_eligibile

 

Grile de evaluare

Anexa3.Grila_CAE

Anexa4-Grila_ETF

 

POR 2.2 – Conditii de eligibilitate

Pentru obtinerea finantarii prin POR 2.2, solicitantii trebuie sa indeplineasca o serie de conditii:

 • trebuie sa se incadreze in categoria microintreprinderilor, intreprinderilor mici si mijlocii din mediul urban sau a intreprinderilor mijlocii din mediul rural;
 • in momentul depunerii cererii de finantare, solicitantul trebuie sa aiba deja domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/vizate de investitie, inscris/e in obiectul de activitate (conform certificatului constatator ORC), indiferent daca reprezinta activitatea principala sau secundara a intreprinderii;
 • tot in momentul depunerii cererii, solicitantul trebuie sa aiba domeniul/domeniile de activitate eligibile vizat/e de investitie, autorizat/e la sediul (principal sau secundar) identificat ca loc de implementare a proiectului. Domeniul sau domeniile de activitate (clase CAEN) in care vrea sa realizeze investitia sau proiectul trebuie declarat/e si autorizate distinct distinct la locul de implementare a proiectului. Exceptie face cazul in care investitia necesita infiintarea unui sediu secundar (punct de lucru) sau activarea intr-un domeniu de activitate nou (o noua clasa CAEN);
 • trebuie ca solicitantul sa fi desfasurat activitate pe o perioada corespunzatoare de cel putin un an fiscal integral si sa fi ingregistrat profit din exploatare >0 lei in anul fiscal anterior depunerii cererii;
 • este necesar ca solicitantul sa fi inregistrat un numar de cel putin 3 salariati in anul fiscal anterior depunerii cererii de finantare;
 • locul de implementare a proiectului este localizat in mediul urban (inclusiv sate ce apartin de orase) pentru microintreprinderi si intreprinderi mici si mijlocii, in mediul rural pentru intreprinderile mijlocii.

 

Ce se poate realiza in cadrul proiectului finantat prin POR 2.2

In cadrul proiectului finantat prin POR 2.2 se pot realiza atat investitii in active corporale, cat si investitii in active necorporale, dupa cum urmeaza:

Investitii in active corporale: lucrari de construire, extindere a spatiilor de productie/ prestare de servicii, inclusiv a utilitatilor generale aferente (alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu gaze naturale, agent termic, energie electrica, PSI);

 • achizitionarea de echipamente tehnologice, utilaje, instalatii de lucru, mobilier, echipamente informatice, birotica, de natura mijloacelor fixe, respectiv care se regasesc in Subgrupa 2.1. „Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)”, Subgrupa 2.2. „Aparate si instalatii de masurare, control si reglare”, Clasa 2.3.6. ”Utilaje si instalatii de transportat si ridicat”, sau Grupa 3 „Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale” din Hotararea Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare si care se incadreaza in limita valorica aferenta mijloacelor fixe, stabilita prin reglementarile legale in vigoare la data depunerii cererii de finantare;
 • achizitionarea de instalatii/ echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie, precum si sisteme care utilizeaza surse regenerabile (alternative) de energie pentru eficientizarea activitatilor pentru care a solicitat finantare. Surse regenerabile (alternative) de energie: energia solara (utilizata la producerea de caldura sau la furnizarea de energie electrica prin sisteme fotovoltaice); energia eoliana; hidroenergia; biomasa (biodiesel, bioetanol, biogaz); energia geotermala.

Lucrarile de modernizare pot fi considerate eligibile doar in masura in care sunt aferente investitiei initiale propuse prin proiect.

Investitii in active necorporale: brevete, licente, marci comerciale, programe informatice, alte drepturi si active similare. Activele necorporale trebuie sa indeplineasca inclusiv urmatoarele conditii cumulative:

 • trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primeste ajutorul;
 • trebuie sa fie amortizabile;
 • trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul (beneficiarul ajutorului);
 • trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor si trebuie sa ramana asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum trei ani de la data efectuarii platii finale in cadrul proiectului.

Valoarea finantarii nerambursabile acordate prin actualul apel POR 2.2, lansat doar pentru regiunile Sud Est, Sud si Sud Vest, este între 200.000 EUR și 1 milion de EUR, echivalent in lei la cursul de schimb Inforeuro, valabil la data lansarii apelului de proiecte.

 

Sursa: Inforegio

 

Firma Open Professional Consult ofera consultanta la scriere, evaluare, implementare proiecte POR 2.1A. Oferta detaliata, tarifele de consultanta, conditiile de eligibilitate si punctaj.

 

1.  Oferta-Consultanta-POR-2.2

2. Raport eligibilitate POR 2.2 – OPC

3. Anexa2.Lista_domenii_eligibile

4. Anexa4-Grila_ETF

POR 2.2_SM, SE, SV Oltenia_Ghidul Solicitantului CS_mar-iun 2020

 

www.cifn.info

www.openproconsult.ro

office@cifn.info

Distribuie acest articol

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.