MFE: Ghidul final al apelului de proiecte „România Start-Up Plus”!

MFE: Ghidul final al apelului de proiecte „România Start-Up Plus”!

MFE a publicat

Ghidul final al apelului de proiecte „România Start-Up Plus”

 

Buget total apel

105 milioane euro din alocarea aferentă POCU 2014-2020.

 

Obiective

Stimularea antreprenoriatului și crearea de locuri de muncă.

Ghidul solicitantului a fost lansat în consultare publică în data de 11 iulie și dezbătut în ședința publică din data de 25 iulie 2016.

 

Ghidul consolidat reflectă propunerile preluate în urma consultărilor și a sugestiilor primite din partea potențialilor beneficiari și a publicului interesat.

 

Solicitanti eligibili

  • Autorități publice locale,
  • Camere de comerț,
  • Furnizori de servicii de formare profesională continuă (FPC),
  • Universități
  • ONG-urile cu activitate relevantă în domeniu, singure sau în parteneriat.

 

Aceștia vor avea calitatea de administratori de scheme de antreprenoriat și vor acorda sprijin tehnic și ajutoare de minimis viitorilor antreprenori și întreprinderilor create de aceștia.

 

Finanțarea nerambursabilă va avea o valoare de maximum 5.000.000 euro/ proiect și va acoperi, pe lângă ajutorul de minimis

  • cheltuielile aferente programului de formare antreprenorială
  • costurile de administrare a schemei de antreprenoriat.

 

Mecanismul de finanțare al inițiativelor antreprenoriale

In urma unei perioade de formare specifică, viitorii antreprenori, selectați printr-un proces competitiv și transparent în cadrul fiecărui proiect, semnează un contract cu administratorul schemei de antreprenoriat și primește o subvenție în valoare de maximum 30.000 euro, reprezentând finanțarea planului său de afaceri.

Dacă în primul an de funcționare a noii întreprinderi antreprenorul realizează venituri echivalente cu 30% din valoarea finanțării inițiale, aceasta va mai putea primi o a 2-a tranșă de finanțare, de până la 10.000 euro.

 

Ministerul Fondurilor Europene estimează că prin proiectele de antreprenoriat finanţate din „România Start-Up Plus”, vor fi create peste 2.000 de locuri de muncă, vor fi înfiinţate peste 1.500 de întreprinderi şi mai mult de 10.000 de persoane vor fi formate în domeniul educației antreprenoriale.

 

Depunerea proiectelor, prin intermediul sistemului informatic My SMIS 2014

Se poate face începând cu data publicării în Monitorul Oficial a Ordinului de Ministru privind aprobarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „România Start Up Plus”, aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi, Obiectivul specific 3.7. Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană și se încheie în data de 30 octombrie 2016.
***
Despre „România Start-up Plus” (RSUP)

Face parte din Axa prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toți, Prioritatea de investiții 8III – Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7. – Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană.

 

Despre Programul Operațional Capital Uman 2014-2020:

Programul Operațional Uman 2014-2020 are o alocare totală de 4,326 miliarde euro. Programul stabilește prioritățile de investiții, obiectivele specifice și acțiunile asumate de către România în domeniul resurselor umane, continuând astfel investițiile realizate prin Fondul Social European în perioada 2007‐2013 și contribuind la reducerea disparităţilor de dezvoltare economică şi socială dintre România şi Statele Membre ale UE. În vederea atingerii obiectivelor propuse, în cadrul POCU au fost stabilite 7 Axe prioritare.

 

Sursa: Ministerul Fondurilor Europene

www.cifn.info

Oferta consultanta

Distribuie acest articol

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.