Start-up Nation: Se prelungește termenul de verificare a dosarelor și semnare a acordurilor de finanțare!

Start-up Nation: Se prelungește termenul de verificare a dosarelor și semnare a acordurilor de finanțare!

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, prin intermediul Agențiilor pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului, continuă verificarea administrativă și de eligibilitate a planurilor de afaceri înscrise în cadrul programului Start-up Nation, concomitent cu semnarea de acorduri de finanțare.

Până ieri, 22.09.2017, au fost verificate la nivel național peste 7000 de planuri de afaceri, din care

  • un număr de 5468 au fost admise la finanțare,
  • 899 au fost declarate respinse,
  • pentru 639 de planuri au fost solicitate clarificări suplimentare.

Din cele 5468 de planuri acceptate, Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului au programat pentru semnarea acordurilor de finanțare 4400 de aplicanți, iar până astăzi 2347 de societăți s-au prezentat cu documentația completă și au semnat deja contractele.

Pentru semnarea Acordului de Finanţare, beneficiarii trebuie să prezinte în original:

  • cererea tip de acord de principiu pentru finanţare (Anexa 3) semnată de reprezentantul legal sau împuternicitul societăţii;
  • certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetul general consolidat, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru care au cod unic de înregistrare fiscală, conform prevederilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în original sau copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului;
  • certificatele de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor, taxelor şi datoriilor către bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru (indiferent dacă au sau nu cod unic de înregistrare fiscală), în original sau în copie legalizată, eliberate de către organul fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, în termen de valabilitate la data semnării acordului. În cazul în care firma nu este înregistrată ca fiind plătitoare în cadrul administraţiei respective, se solicită o adeverinţă.
  • documentul emis de către ONRC din care să rezulte că întreprinderile beneficiare sunt întreprinderile nou înființate de către persoane fizice care nu au sau nu au avut calitatea de acționar sau asociat într-o altă întreprindere mică sau mijlocie care desfășoară sau a desfășurat aceeași activitate autorizată (cod CAEN) pe care aplică în cadrul programului în anul anterior înscrierii sau în anul înscrierii până la deschiderea sesiunii de înscriere.

Același comunicat precizează că urmare volumului mare de programări la semnare de acorduri, concomitent cu verificarea planurilor de afaceri, Agențiile pentru IMM, Atragere de Investiții și Promovare a Exportului au în această perioadă program de lucru prelungit în timpul săptămânii și, în anumite regiuni, se lucrează și în weekend program normal. De asemenea, pentru a sprijini colegii din teritoriu, au fost detașați funcționari din cadrul aparatului central în toate cele opt Agenții.

Pentru a da posibilitatea tuturor aplicanților să obțină documentația necesară semnării acordurilor și să se prezinte la sediul Agențiilor conform programărilor acestora, termenul limită de verificare a dosarelor și semnare a acordurilor de finanțare stipulat în schema de ajutor de minimis Start up Nation se va prelungi până la data de 15 octombrie 2017.

Sursa: MMACA

Distribuie acest articol

Lasă un răspuns

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.