Tag - 200.000

POR 2.2: S-a lansat Apelul pentru IMM-uri – Finantare de minimum 200.000 Euro si maximum 1.000.000 Euro

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice a lansat apelul de proiecte  nr. POR/102/2/2, aferent Axei prioritare 2 – Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii, Prioritatii de investitii 2.2 – Sprijinirea crearii si extinderea capacitatilor avansate de productie si dezvoltarea serviciilor. Depunere incepand din 23.02.2017 pana la: 23.08.2017   Buget: 172,94 milioane euro Obiectiv specific Obiectivul specific al acestei axe prioritare il reprezinta imbunatatirea competitivitatii economice prin cresterea productivitatii muncii in IMM-uri in sectoarele competitive identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate2 .   Aceasta prioritate de investitie va sprijini [...]