Tag - 2014-2020

Primul apel de propuneri de proiecte din cadrul Programului Operational ENI CBC „Bazinul Marii Negre 2014-2020” va fi lansat la 31 ianuarie 2017

The 1st call for proposals will be open for the project proposals contributing to all Programme thematic objectives and priorities: Promote business and entrepreneurship within the Black Sea Basin Priority 1.1 Jointly promote business and entrepreneurship in the tourism and cultural sectors Priority 1.2 Increase cross-border trade opportunities and modernisation in the agricultural and connected sectors Promote coordination of environmental protection and joint reduction of marine litter in the Black Sea Basin   Priority 2.1 Improve joint environmental monitoring Priority 2.2 Promote common awareness-raising and joint [...]

Programul Dunarea 2014-2020: Evenimente de informare privind lansarea celui de-al doilea apel de proiecte

In contextul lansarii celui de-al doilea apel de proiecte in cadrul Programului transnational Dunarea, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, in calitate de Autoritate nationala si Punct national de Contact,   Organizeaza in perioada februarie – martie 2017   6 evenimente de informare privind lansarea celui de-al doilea apel de proiecte.   Evenimentele vor avea loc, dupa cum urmeaza: 2 februarie (Suceava, Hotel Imperium) 22 februarie (Bucuresti, Hotel Ambasador) 24 februarie (Constanta, Hotel Royal) 7 martie (Oradea, Hotel Astoria) 15 martie (Brasov, Hotel Ambient) 22 martie (Craiova, Hotel [...]

Cadrul Financiar 2014 – 2020: Inca 8 condiţionalităţi Ex-Ante au fost îndeplinite de România. Alte 11 mai trebuie aprobate!

Comisia Europeană a informat astăzi Ministerul Fondurilor Europene că a emis scrisorile de acceptare a evaluărilor naționale pentru 8 condiționalități ex-ante pe care România le-a asumat prin Acordul de Parteneriat.   4 condiționalități privind educația părăsirea timpurie a școlii (10.1), învățământul superior (10.2), învățarea pe tot parcursul vieții (10.3), existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea calității și eficienței sistemelor de educație și formare profesională (10.4)   3 condiționalități referitoare la ocupare politici active în domeniul pieței forței de muncă (8.1) instituțiile pieței forței de [...]

POCU 2014-2020 „Programul Profesori motivați în școli defavorizate” Corrigendumul nr. 1 privind modificarea Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice

Corrigendum nr. 1 privind modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice MFE a publicat  Ordinul nr. 2293/10.11.2016 Privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Programul Profesori motivați în școli defavorizate” aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa Prioritară 6 „Educație și competențe” Obiectivul specific 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive” Corrigendum nr. 1 Privind modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice ”Programul Profesori motivați în școli defavorizate”   Sursa: Ministerul Fondurilor Europene www.cifn.info

Conferinta „PNDR 2014-2020 – Prezent si viitor” in cadrul targului international INDAGRA

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) va participa in perioada 2 – 6 noiembrie 2016 la cea de-a XXI-a editie a Targului international de produse si echipamente in domeniul agriculturii, horticulturii, viticulturii si zootehniei – INDAGRA 2016.   Vineri, 4 noiembrie 2016 Incepand cu ora 12:00, in cadrul targului INDAGRA, in incinta Complexului Expozitional ROMEXPO, sala Eminescu se va desfasura conferinta cu titlul „PNDR 2014-2020 – Prezent si viitor”.   Agentia va fi reprezentata la conferinta de catre directorul general, David Eugen Popescu Acesta va prezenta [...]

Bucureşti, 25-27 Noiembrie 2016: Curs de Evaluator Proiecte acreditat ANC – Cod COR 241263

  Curs de Evaluator Proiecte Bucureşti – Acreditat ANC – Cod COR 241263 Studii de caz, coaching pe propuneri de proiecte identificate de cursanți Teorie – 25, 26 și 27 noiembrie + Examen şi probă practică 9 Decembrie 2016     LOGISTICA, CONDITII DE PARTICIPARE,  TARIF CURS SI DETALII ORGANIZATORICE SUNT DISPONIBILE ACCESAND LINK: http://www.cifn.info/buffer/Stiri/24.10.2016_Prezentare Curs OPC_25-27 Nov 2016_AD.pdf   Cui se adresează? Evaluatori proiecte, persoane care elaborează proiecte şi responsabilii de pre-evaluare a proiectelor propuse de promotorii de proiecte publici şi privaţi. Metodologie Cursul este acreditat în conformitate cu Standardul Ocupaţional [...]

MFE: Chestionar adresat beneficiarilor POSDRU 2007-2013, DMI 3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

In perioada 20 – 31 octombrie 2016, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) deruleaza un studiu necesar accesarii Fondurilor Europene 2014-2020.   Studiul va fi realizat pe baza unui scurt Chestionar si va fi transmis pe e-mail beneficiarilor de finantare din POSDRU 2007-2013 – DMI 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.   Demersul MFE nu este o actiune de control sau audit. Scop: Stabilirea unor tinte realiste pentru indicatorii POCU 2014-2020. Respondentii la chestionar sunt rugati sa furnizeze reale. Datele furnizate sunt confidentiale [...]

PNDR 2014-2020: 317 milioane de euro disponibile pana la inchiderea sesiunii anuale – 2016!

Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) informeaza   Peste 317 milioane de euro mai sunt disponibili in cadrul sesiunilor active pentru depunerea cererilor de finantare deschise in anul 2016.   Aceste fonduri acordate prin Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020 (PNDR 2020) pot fi accesate pana la data de 31 octombrie 2016, ora 16.00, data limita de depunere pentru majoritatea sesiunilor active, sau pana la epuizarea fondurilor alocate.   AFIR a primit in decursul anului 2016 10.634 de cereri de finantare conforme prin care s-au solicitat fonduri nerambursabile in valoare [...]

POCU 2014-2020: Deschidere apel de proiecte „România Start-Up Plus” în MySMIS

Ministerul Fondurilor Europene a deschis in 16 septembrie 2016, Secțiunea MySMIS pentru Apelul de Proiecte „România Start-Up Plus” cu o alocare financiară de 105 milioane euro. În cadrul acestui apel pot primi finanțare: autorități publice locale, camere de comerț, furnizori de servicii de formare profesională continuă (FPC), universități și ONG-uri cu activitate relevantă în domeniu, singure sau în parteneriat.   Acestea vor avea calitatea de administratori de scheme de antreprenoriat și vor acorda sprijin tehnic și ajutoare de minimis viitorilor antreprenori și întreprinderilor nou create. #CIFNMySMIS, #CIFNStartupPlus Sursa: MFE www.cifn.info Oferta consultanta

MFE: Orientări beneficiari si Ghid de identitate vizuala. Important pentru cei care elaboreaza proiecte pentru POCU 4.1 si 4.2!

Avand in vedere obligativitatea detalierii si fundamentarii: temelor orizontale, precum si obligativitatea respectarii conditiilor de identitate vizuala,   Va punem la dispozitie Ghidurile relevante accesand link-urile de mai jos! Ghid – integrare teme orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020   Ghid privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020   Partea a I – a Egalitatea de şanse și de tratament   Partea a II-a Dezvoltarea durabilă   Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania, Manual de Identitate Vizuala   Sursa: MFE www.cifn.info Oferta consultanta