Tag - 2015

POR – Clarificări 2.1A Microîntreprinderi: Proiectiile financiare vor fi intocmite in raport cu Situaţiile financiare 2014, 2015 si 2016

În ianuarie 2017, AM POR a emis clarificări privind situaţiile financiare solicitate ca anexă la cererea de finanţare aferente Apelului de proiecte 2.1.A/2016.   Conform Ghidului Specific 2.1A / 2016 Se vor anexa situaţiile anuale ale solicitantului, aferente exerciţiului fiscal anterior depunerii cererii de finanţare, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau a asociaţilor.   In cazul cererilor de finanţare depuse în 2017, situaţiile financiare anexate sunt cele aferente anului 2016, aprobate de adunarea generală a acţionarilor sau asociaţilor. În lipsa formularelor standard ale bilanţului, [...]