Tag - 6.4

POIM: Solicitare oferte de pret de la companiile care produc sau comercializează tehnologii de producere a energiei în cogenerare de înaltă eficienţă şi separat !

Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare Intreprinde demersurile pentru lansarea în a 2-a consultare publică a proiectului de Ghid al solicitantului aferent Obiectivului specific 6.4 „Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă în sisteme de cogenerare de înaltă eficienţă”, din cadrul POIM.   În cadrul Obiectivului Specific 6.4 Vor fi finanţate investiţii ale întreprinderilor din industrie în realizarea sau modernizarea de centrale electrice de cogenerare de înaltă eficienţă de maximum 8MWe, din biomasă, gaz [...]

PNDR 2014-2020: 28.08.2016 – Submăsura 6.4. Stadiu depuneri proiecte. Prag lunar de calitate – Septembrie. Fisa submasurii. Ghid.

28.08.2016: Submăsura 6.4. Stadiu depuneri proiecte. Prag lunar de calitate – Septembrie. Fisa submasurii. Ghid.   A. STADIUL DEPUNERII PROIECTELOR 28.08.2016 Alocare/Sesiune – 85.000.000 Euro Plafon depunere proiecte – 170.000.000 Euro Valoarea publica a proiectelor depuse – 71.212.086 Euro Fonduri disponibile până la închiderea sesiunii – 98.787.914 Euro   B. PRAGURILE DE CALITATE LUNARE PENTRU SESIUNEA 2016 60 de puncte pentru perioada 28.07 – 31.08.2016 45 de puncte pentru perioada 01.09 – 30.09.2016 30 de puncte pentru perioada 01.10 – 31.10.2016 10 puncte pentru perioada 01.11 – 30.11.2016     C. FISA SUBMASURII 6.4 [...]

PNDR 2014 – 2020: Accesare simultana masuri de finantare!

PNDR 2014-2020 ofera o serie de oportunitati de finantare pentru afaceri in domeniul agricol si non-agricol. Beneficiarii 6.1 – Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri pot accesa in acelasi timp si alte masuridin PNDR 2014-2020. Beneficiarii masurii 6.1 pot accesa in acelasi timp submasurile non-agricole 6.2 si 6.4 in baza unor cereri de finantare diferite. Beneficiarii contractelor /deciziilor de finantare ai submasurii 6.1 pot depune proiecte pentru oricare dintre celelalte submasuri care privesc activitati agricole: sM4.1, sM4.1a, sM4.2, 4.2a . Restrictia de la finantare este doar pana la acordarea celei [...]