Tag - achizitii privati

MFE: Legislatia in vigoare pentru achizitii publice si achizitii beneficiari privati

Legislaţia în domeniul achiziţiilor publicata pe site-ul MFE! Achizitii beneficiari privati finantari nerambursabile Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016)   Achizitii publice clasice Legea 98/2016 privind achiziţiile publice HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016.   Achizitii publice sectoriale Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.   Remedii si Cai de atac Legea 100/2016 privind remediile [...]