Tag - achizitii publice

Achiziția directă. Nerespectarea condițiilor. Contravenție sau infracțiune?

#Achizitii publice, #suspiciuni,# inertii, #blocaje În cuprinsul fenomenului de criminalitate de afaceri poate intra, fără echivoc, și infracționalitatea din domeniul regimului juridic al achizițiior publice. Această formă de ilicit penal se remarcă printr-o penurie a mijloacelor de drept penal care pot contribui la combaterea acesteia, în pofida faptului că este de notorietate că societatea se confruntă cu o recrudescență a acestui fenomen. Sediul materiei în privința regimului juridic al achizițiilor publice In primul rând, Ordonanță de Urgență a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea [...]

Achiziții publice: IMM-urile nu vor mai beneficia de reducerea de 50% la Cifra de Afaceri și Garanția de participare și bună execuție

Ordonanță de urgență adopatata de Guvern modifică și completează actele normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice. Modificarea face parte din condiționalitățile Ex-Ante care îi revin României ca si Stat Membru al Uniunii Europene si se refera la modificarile aduse: Legii 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, Legii 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice Legii 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților.   Ordonanța de urgență abrogă, din Legea 346/2004 Prevederea prin care IMM-urile beneficiau de reduceri cu 50% pentru criteriile [...]

MFE: Legislatia in vigoare pentru achizitii publice si achizitii beneficiari privati

Legislaţia în domeniul achiziţiilor publicata pe site-ul MFE! Achizitii beneficiari privati finantari nerambursabile Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1284/2016 privind aprobarea Procedurii competitive aplicabile solicitanţilor/beneficiarilor privaţi pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări finanţate din fonduri europene (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.618/12.08.2016)   Achizitii publice clasice Legea 98/2016 privind achiziţiile publice HG 395/2016 privind Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea 98/2016.   Achizitii publice sectoriale Legea 99/2016 privind achiziţiile sectoriale.   Remedii si Cai de atac Legea 100/2016 privind remediile [...]

Achizitii publice: MMAP a publicat spre consultare criteriile UE pentru achizițiile publice verzi pe categorii de produse!

Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor (MMAP) pune la dispoziția publicului spre consultare Criteriile UE pentru achizițiile publice verzi pe categorii de produse, in conformitate cu prevederile Legii nr. 69/2016 privind achizițiile publice verzi.   MMAP are în vedere selecția criteriilor care sunt relevante specificităților naționale în vederea elaborării unui ghid care să cuprindă cerințe minime privind protecția mediului pentru grupe de produse şi servicii. Criteriile UE pentru achizițiile publice verzi pe categorii de produse Legea nr. 69/2016 privind achiziţiile publice verzi   Cetățenii și instituțiile [...]

Bogdan Pușcaș (ANAP): „Pachetul legislativ în domeniul achizițiilor publice va fi în totalitate operațional în 60 – 90 de zile de la intrarea în vigoare a celor 4 legi”

Noile reglementări în domeniul achizițiilor publice vor fi operaționale în totalitate într-un termen de 60 – 90 de zile de la data intrării în vigoare a celor patru legi care transpun în legislația națională reglementările europene în domeniu, a declarat președintele Agenției Naționale pentru Achiziții Publice (ANAP), Bogdan Pușcaș. Într-un interviu acordat Agerpres, el a explicat ce se întâmplă cu licitațiile publice derulate în această perioadă, de luni, 18 aprilie, dată la care expiră termenul de transpunere a reglementărilor europene [...]

Măsuri pentru soluționarea unor probleme apărute în practica achizițiilor publice!

Guvernul a modificat normele de aplicare a prevederilor privind atribuirea contractelor de achiziție publică, pe de o parte pentru soluționarea unor probleme ridicate, în mod constant, în practica achizițiilor publice, iar, pe de altă parte, pentru eliminarea barierelor artificiale apărute în activitatea curentă a autorităților contractante. În acest sens, Executivul a adoptat o Hotărâre care modifică și completează HG 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziție publică din OUG 34/2006. O serie de [...]

Comisia Europeana: Ghid Achizitii Publice pentru Administratii Publice si Beneficiari!

Ghid Achizitii Publice pentru Administratii Publice si Beneficiari! Obiectivul acestui Ghidului, disponibil în toate limbile UE, este de a oferi orientări funcționarilor publici implicați în gestionarea fondurilor structurale și de investiții europene (ESI), ajutându-i să identifice și să evite domeniile cu riscuri potențiale de erori și să adopte cele mai bune practici în cazul derulării procedurilor de achiziții publice, o sursă majoră de neregularități în gestionarea fondurilor. Deși nu oferă o interpretare juridică a directivelor UE, documentul reprezintă un instrument util de [...]