Tag - acvaculturra

POPAM 2014-2020: Ghidul Solicitantului Măsura II.3 „Investiţii productive în acvacultură eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice” – Versiunea consultativa 2

A fost publicată varianta consultativă a Ghidului solicitantului Măsura II.3 – Investiţii productive în acvacultură – eficienţa utilizării resurselor, reducerea utilizării apei şi a substanţelor chimice, recirculare sisteme de minimizare a utilizării apei,versiunea 2. Data limită pentru transmiterea observațiilor este 19 septembrie 2016., pe adresa de e-mail ssc.ampop@madr.ro. Descarcă ataşamente: Ghidul solicitantului Măsura II.3 versiunea 2 Anexe Masura II.3   Sursa: AM POPAM www.cifn.info Oferta consultanta