Tag - anticoruptie

POCA: S-a lansat cererea de proiecte nr. CP 11/2018, „Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale”

ermenul limită de depunere al proiectelor: 22.10.2018, ora 17.00. Obiectivul Specific: 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice. Alocarea financiară totală a proiectului: 18.000.000,00 lei. Valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 500.000,00 lei Valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 6.000.000,00 lei. Solicitanții eligibili: Ministerul Sănătății, cu parteneri/asociați: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ONG-uri, Parteneri sociali; Ministerul Educației Naționale, cu parteneri/asociați:  Instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, ONG-uri, Parteneri sociali; Camera Deputaților – Serviciile Camerei Deputaților/Senatul României – Serviciile Senatului României, cu parteneri/asociați: Senatul [...]