Tag - #anulare

POCU: Comunicare privind anularea Procedurii de Reluare a Competitie (Reofertare) – Servicii de Evaluare

Prin prezentul email dorim să vă aducem la cunostință faptul că am fost informati de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, prin adresa atașată, cu privire la anularea procedurii de reofertare.  În cadrul adresei regăsiți și motivele autorității contractante de anulare a procedurii. Comunicare anulare_CS1 -AC291 experti POCU[3]