Tag - apel

A fost lansat cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte pentru Programul Bazinul Mării Negre

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Comun ”Bazinul Mării Negre” 2014-2020” a lansat cel de-al doilea apel de propuneri de proiecte în cadrul Programului. Se pot depune proiecte care contribuie la toate obiectivele specifice și prioritățile programului, respectiv: 1. Promovarea mediului de afaceri şi a antreprenoriatului în Bazinul Mării Negre: Prioritatea 1.1 – Promovarea în comun a mediului de afaceri şi a antreprenoriatului în sectoarele turism și cultură; Prioritatea 1.2 – Creşterea oportunităţilor de comerţ transfrontalier şi modernizarea în domeniul agriculturii și a sectoarelor [...]

POC: S-a redeschis apelul pentru clustere inovative in sectorul TIC

Va informam ca apelul aferent actiunii 2.2.1 din cadrul Axei 2 a POC a fost redeschis in platforma MySMIS2014+ si are titlul “Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere – Apel reconstituit pentru pastrarea pistei de Audit – Anul 2015” (cod apel: POC/46/2/2/Sprijinirea cresterii valorii adaugate generate de sectorul TIC si a inovarii in domeniu prin dezvoltarea de clustere). Scopul redeschiderii acestui apel este acela de a incarca in sistemul [...]

Programul Interreg V-A România-Bulgaria: Apel pentru experti tehnici externi

Apel pentru experti tehnici externi TERMENUL LIMITĂ DE DEPUNERE AL APLICAȚIILOR: 24 Noiembrie 2017, ora 14:00 Secretariatul Comun pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria (Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru granita România-Bulgaria) caută experți tehnici externi pentru a realiza o expertiză adecvată din punct de vedere tehnic și calitativ pentru propunerile de proiecte “hard” depuse în cadrul Programului Interreg V-A România –Bulgaria (a doua etapă a celui de-al treilea apel de proiecte cu termen de depunere 23 octombrie 2017). Aplicaţiile pot fi [...]

România – Ungaria: Evenimente de informare și identificare de parteneri

În contextul apropiatei lansări a celei de-a 3-a runde de apeluri de propuneri din cadrul programului, Secretariatul Comun organizează, în perioada 06-10 noiembrie 2017, o serie de evenimente de informare şi un forum pentru identificare de parteneri. Apelurile planificate pentru lansare vizează următoarele priorităţi de investiţii:   Apelul 3 deschis: 7/c (sisteme de transport), 8/b (forţă de muncă) şi 9/a (sănătate) Apelul 3 restrâns: 6/c (patrimoniu natural și cultural), 7/c (sisteme de transport) şi 8/b (forţă de muncă)   Evenimentele se vor desfășura conform următorului [...]

POCU: Romania profesionala – Intreprinderi competitive

26 milioane euro buget (Contributie UE si Contributie nationala) Apelul de proiecte este gestionat de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Depunerile se vor realiza prin intermediul Sistemului Informatic MySMIS 2014 care isi va deschide usile deponentilor in data de 12 Octombrie 2017, ora 10:00 si se va inchide in data de 12 Decembrie 2017, ora 16:00. Obiectivul specific si rezultatul asteptat consta in: cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici etc [...]

POCU: Apel pentru training in companiile MARI – “Inovare prin formare”

Linie noua de finantare pentru training in companiile MARI – “Inovare prin formare” AM POCU a lansat in consultare publica Ghidul Specific pentru o noua linie de finantare – „Inovare prin formare”, prin care companiile MARI pot deconta investitia in programe de formare profesionala pentru angajati, in special cei direct productivi. Apelul este dedicat dezvoltarii resurselor umane prin masuri precum: programe de formare profesionala (cursuri de calificare/ specializare/ perfectionare/ de scurta durata/ informale); minim 60% din cursuri trebuie sa fie de calificare (nivel 2-4). elaborare de planuri de [...]

CIFN: Identificare partener pentru depunere proiect la Comisia Europeana

Centrul de Informare pentru Finantari Nerambursabile (CIFN) intentioneaza sa elaboreze un proiect referitor la Dezvoltarea Institutionala a Centrului cu sprijinul unei finantari de la Uniunea Europeana.  In acest va supunem atentiei intentia de a crea un parteneriat intre CIFN si o Universitate / Autoritate Publica Locala /  Organizatie Mass-Media pentru crearea unui Centru de Informare Comun. Detalii despre Apelul prin care se finanteaza Centre de Informare puteti gasi in stirea publicata anterior de CIFN: http://www.cifn.info/comisia-europeana-apel-proiecte-sprijin-pentru-actiunile-de-informare-privind-politica-de-coeziune-ue Conditii legate de apelul de proiecte: 1. Impactul proiectului [...]

Programul Interreg Europa 2014-2020: In perioada 1 martie 2017 – 30 iunie 2017, va fi deschis al 3-lea Apel de Proiecte

Pot fi depuse proiecte pe toate axele prioritare ale Programului: Axa prioritară 1: Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare Axa prioritară 2: Competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii Axa prioritară 3: Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele Axa prioritară 4: Mediu și utilizarea eficientă a resurselor   Pentru informatii complete, accesati pagina programului: http://www.interregeurope.eu/projects/apply-for-funding Informare si Consultanta Finantari Nerambursabile www.cifn.info http://www.openproconsult.ro/oferta-consultanta

Primul apel de propuneri de proiecte din cadrul Programului Operational ENI CBC „Bazinul Marii Negre 2014-2020” va fi lansat la 31 ianuarie 2017

The 1st call for proposals will be open for the project proposals contributing to all Programme thematic objectives and priorities: Promote business and entrepreneurship within the Black Sea Basin Priority 1.1 Jointly promote business and entrepreneurship in the tourism and cultural sectors Priority 1.2 Increase cross-border trade opportunities and modernisation in the agricultural and connected sectors Promote coordination of environmental protection and joint reduction of marine litter in the Black Sea Basin   Priority 2.1 Improve joint environmental monitoring Priority 2.2 Promote common awareness-raising and joint [...]