Tag - #cadrufinanciar

Cadrul Financiar 2014 – 2020: Inca 8 condiţionalităţi Ex-Ante au fost îndeplinite de România. Alte 11 mai trebuie aprobate!

Comisia Europeană a informat astăzi Ministerul Fondurilor Europene că a emis scrisorile de acceptare a evaluărilor naționale pentru 8 condiționalități ex-ante pe care România le-a asumat prin Acordul de Parteneriat.   4 condiționalități privind educația părăsirea timpurie a școlii (10.1), învățământul superior (10.2), învățarea pe tot parcursul vieții (10.3), existența unui cadru strategic de politică națională sau regională pentru creșterea calității și eficienței sistemelor de educație și formare profesională (10.4)   3 condiționalități referitoare la ocupare politici active în domeniul pieței forței de muncă (8.1) instituțiile pieței forței de [...]