Tag - #competente

POCU: Ghidul pentru apelul „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității”, publicat pentru consultare!

OI MEN a publicat in 26 octombrie 2017, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității”, GSCS_10.2_oferte superior_26.10 Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivele Specifice 6.9. „Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile” şi Obiectivele 6.10. „Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar [...]