Tag - #corrigendum2

România – Ungaria: Ghidurile Solicitantului pentru al treilea apel deschis și pentru al treilea apel restrâns au fost modificate!

Autoritatea de Management pentru Programul Interreg V-A România-Ungaria a anunțat că au fost modificate pachetul aplicației și ghidurile solicitantului pentru al treilea apel deschis și pentru al treilea apel restrâns. Corrigenda prevăd modificări care permit o abordare mai flexibila în ceea ce privește opțiunile de clasificare  a activităților proiectului ca fiind fără ajutor de stat, precum și o simplificare a procesului de depunere a contestațiilor. Descarcă Corrigendum-ul 2, aferent celui de-al treilea Apel deschis Tabel-Corrigendum-2-for-GfA-Open-3   Descarcă Corrigendum-ul 3, aferent celui de-al treilea Apel restrâns Tabel-Corrigendum-3-for-GfA-FSP3   Sursa: interreg-rohu.eu

POCU 2014-2020 „ȘCOALĂ PENTRU TOȚI” Corrigendumul nr. 2 privind modificarea Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice

MFE a publicat Ordinul nr. 2292/10.11.2016 privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Programul Școală pentru toți” aferent POCU 2014-2020 Axa Prioritară 6 „Educație și competențe” Obiectivul specific 6.2 ”Creșterea participării la învățământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural” Obiectivul specific 6.3 ”Reducerea părăsirii timpurii a școlii prin măsuri integrate de prevenire și de asigurare a oportunităților egale pentru elevii aparținând grupurilor vulnerabile, cu accent pe elevii [...]