Tag - educatie

ANPCDEFP: 3 apeluri de proiecte finanțate prin Programul „Educație, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România

Pe 27 decembrie 2018 au fost publicate 3 noi apeluri la propuneri de proiecte care vor fi finanțate prin intermediul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021. Cele 3 apeluri se adresează domeniului preuniversitar, învățământului profesional și tehnic și îmbunătățirii incluziunii copiilor Roma în școală. Pentru toate cele 3 domenii, termenul limită până la care se pot trimite propunerile de proiecte este 3 mai 2019, ora 13.00. Pentru mai multe detalii privind apelul proiecte în domeniul învăţământului preuniversitar – Runda 2, puteți accesa [...]

POCU: Ghidul pentru apelul „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității”, publicat pentru consultare!

OI MEN a publicat in 26 octombrie 2017, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității”, GSCS_10.2_oferte superior_26.10 Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivele Specifice 6.9. „Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile” şi Obiectivele 6.10. „Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar [...]

POCU (consultare): Ghid „Educație de calitate în creșe la nivel national”

Organismul Intermediar din cadrul Ministerului Educatiei Nationale publică în consultare Ghidul Solicitantului Conditii Specifice ”Educație de calitate în creșe la nivel national”, Axa prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivele specifice O.S.6.2. – Creșterea participării la învăţământul antepreșcolar și preșcolar, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii, cu accent pe copiii aparținând minorității roma și a celor din mediul rural; O.S.6.6. – Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate [...]

Guvern: Măsuri pentru dezvoltarea infrastructurii în sănătate și educație, pentru atragerea specialiștilor și pentru stimularea încadrării în muncă a șomerilor

Noi măsuri pentru realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice în educație și sănătate, O serie de facilități pentru atragerea specialiștilor în aceste domenii și în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, precum și pentru a încuraja încadrarea în muncă a șomerilor, au fost luate de Guvern, printr-o Ordonanță de urgență. Actul normativ adoptat pune în aplicare măsuri asumate prin Programul de Guvernare, urmând să fie incluse la finanțare în bugetul pentru acest an.   Programul național de dezvoltare locală, extins cu [...]

AFM: Ghiduri Programe „Biodiversitate” și „Educația privind protecția mediului” publicate spre consultare!

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat pe 17 august 2016, spre consultare publică proiectele de ordin de ministru pentru aprobarea Ghidurilor de finanțare pentru două programe gestionate de Administrația Fondului pentru Mediu, pot fi descarcate accesand link-urile de mai jos: Programul privind conservarea biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate    Programul vizând educaţia şi conştientizarea publicului privind protecția mediului înconjurător   Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii, în termen de 10 de zile de la data publicării, la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor [...]