Tag - ghid

POCA: A fost publicat Ghidul Beneficiarului – versiunea iulie 2019!

La începutul acestei luni, AM POCA a publicat Ghidul Beneficiarului POCA – versiunea actualizată iulie 2019.  Pentru a consulta sinteza modificărilor, accesati link: Sinteza-modificarilor-Ghid-Benef_vers_Iulie-2019-final-   Ghidul Beneficiarului – iulie 2019 Ghidul Beneficiarul POCA iul 2019   Sursa: AM POCA Informare finantari nerambursabile www.cifn.info www.cifn.info/sucursale-judetene www.cifn.info/filiale-orase email: office@cifn.info   Consultanta finantari nerambursabile www.openproconsult.ro www.gabrielzaharia.com email: gabriel.zaharia@openproconsult.ro

POR: Ghid privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor

ADR Sud-Vest Oltenia a publicat un Ghid privind Integrarea Temelor Orizontale în cadrul proiectelor finanțate prin POR 2014-2020.   În planificarea proiectelor trebuie să se țină cont de abordarea participativă și abordarea „environmentally friendly”. În plus, trebuie să se asigure o structură incluzivă personalului implicat în managementul și implementarea proiectului. De asemenea, trebuie să se creeze o cultură organizațională favorabilă incluziunii. Descarcă Ghidul Ghid-privind-integrarea-temelor-orizontale-in-cadrul-proiectelor-finantate-prin-Programul-Operational-Regional-2014-2020 Sursa: ADR Sud-Vest

POCU: Ghidul solicitantului – „Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori”

AM POCU din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor a lansat Ghidul Solicitantului ”Implementarea strategiilor de dezvoltare locală în comunitățile marginalizate din zona rurală și/ sau în orașe cu o populație de până la 20.000 locuitori” AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.2 și apelul de proiecte de tip competitiv, cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.7333/29.12.2017. Descarcă Ghidul Solicitantului Ghidul Solicitantului _POCU 5.2 Tipurile de activități eligibile care vor fi finanțate în contextul acestui apel de proiecte [...]

POR: A fost modificat ghidul solicitantului pentru reducerea emisiilor de carbon in zonele urbane

In data de 07.12.2017, Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare a „Ghidului Solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu numarul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI si POR/2017/3/3.2/1/ITI”. Principalele modificari sunt ilustrate in documentul denumit Sinteza principalelor modificarilor la Ghidul solicitantului – Conditii specifice de accesare a fondurilor in cadrul apelurilor de proiecte cu numarul POR/2017/3/3.2/1/7 REGIUNI, POR/2017/3/3.2/1/BI si POR/2017/3/3.2/1/ITI –2017 – Decembrie 2017, publicat pe site-ul www.inforegio.ro [...]

PNDR: Ghidul pentru sub-măsura 4.1a – investiții în exploatații pomicole – în consultare publică!

AFIR a publicat în consultare publică Ghidul Solicitantului aferent sM 4.1a. Perioada aferentă consultării publice este de 10 zile începând cu data publicării de AFIR, respectiv 21 noiembrie 2017. Persoanele interesate pot transmite propunerile pe adresa de e-mail consultare@afir.info. Descarcă Ghid Ghidul_solicitantului_sM4.1a Sursa: AFIR

POC: S-au lansat două apeluri pentru proiecte tehnologice inovatoare!

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene a lansat Ghidul Solicitantului Conditii Specifice de Accesare a Fondurilor GHID_PROIECT_TEHNOLOGIC_INOVATIV Proiect Tehnologic Inovativ AP 1/PI 1.b/OS 1.3/ Acțiunea 1.2.1 și apelurile de proiecte de tip competitiv (pentru regiuni mai dezvoltate, respectiv pentru regiuni mai puțin dezvoltate), cu termen limită de depunere, aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6436/12.10.2017, ORDIN_6436_12_10_2017 modificat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr.6794/14.11.2017. ORDIN_6794_14_11_2017 Proiectul tehnologic inovativ din cadrul acțiunii 1.2.1 are ca scop încurajarea [...]

AM POAT a lansat versiunea nouă a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Asistență Tehnică 2014-2020 (POAT 2014-2020), a lansat o nouă versiune  a Ghidului Solicitantului – condiții specifice de accesare a fondurilor din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020 aprobat prin Ordinul ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 6789/14.11.2017. Ghidul solicitantului GS_POAT_Noiembrie_2017 Ghidul conține informații detaliate privind condițiile de eligibilitate a solicitanţilor și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare a finanţării, evaluarea şi selecţia proiectelor [...]

POCU: Ghidul pentru apelul „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității”, publicat pentru consultare!

OI MEN a publicat in 26 octombrie 2017, în consultare, Ghidul Solicitantului Condiții Specifice „Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în scopul angajabilității”, GSCS_10.2_oferte superior_26.10 Axa Prioritară 6 – Educație și competențe, Obiectivele Specifice 6.9. „Îmbunătățirea nivelului de competențe al personalului didactic din învățământul terțiar universitar și nonuniversitar, organizat în cadrul instituțiilor de învăţământ superior acreditate, în ceea ce priveşte conţinutul educaţional inovator şi resursele de învăţare moderne şi flexibile” şi Obiectivele 6.10. „Diversificarea ofertelor educaționale în învățământul terțiar [...]

POCU: Romania profesionala – Intreprinderi competitive

26 milioane euro buget (Contributie UE si Contributie nationala) Apelul de proiecte este gestionat de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Capital Uman din cadrul Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene. Depunerile se vor realiza prin intermediul Sistemului Informatic MySMIS 2014 care isi va deschide usile deponentilor in data de 12 Octombrie 2017, ora 10:00 si se va inchide in data de 12 Decembrie 2017, ora 16:00. Obiectivul specific si rezultatul asteptat consta in: cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici etc [...]

Fonduri tineri fermieri: cum poti infiinta un PFA pentru a accesa 50.000 euro

Cei care sunt constituiti in cadrul unui PFA, SRL sau intreprinzator titular al unei intreprinderi familiale (IF) ori individuale (II) au posibilitatea sa acceseze 50.000 de euro in cadrul submasurii 6.1 – „Instalarea tinerilor fermieri”, din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) 2020. Chiar daca sesiunea din acest an s-a incheiat, tinerii agricultori, pana in 40 ani, vor avea posibilitatea de la anul sa se inscrie pentru accesarea banilor europeni. Si cum nu mai este mult, va prezentam in cadrul [...]