Tag - #Ghidul Solicitantulu

POCU: Corrigendum de modificare a Ghidului Conditii Specifice POCU – OS 5.1 „Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala – orase/ municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori”

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a publicat Corrigendumul nr. 1 privind modificarea Ghidului Solicitantului Conditii Specifice „Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala – orase/ municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori” Regiuni mai putin dezvoltate si a Ghidului Solicitantului Conditii Specifice „ Sprijin pregatitor pentru elaborarea Strategiilor de Dezvoltare Locala” – orase/ municipii cu populatie de peste 20.000 locuitori” – Regiunea Bucuresti – Ilfov, aferente Programului Operational Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritara 5 Dezvoltare locala plasata sub responsabilitatea comunitatii [...]