Tag - MFE

MFE: Planul multianual de lansări pentru cereri de propuneri de proiecte în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020.

Documentul include și un calendar orientativ al liniilor de finanțare pentru următorii 2 ani.   Planificarea lansărilor cererilor de propuneri de proiecte este un element esențial pentru asigurarea premiselor implementării performante a unui program operațional. Ministerul Fondurilor Europene – Direcția Generală Programe Capital Uman a stabilit un set minim de principii care să stea la baza planificării intervențiilor sprijinite prin Programul Operațional Capital Uman pentru întreaga perioadă de programare.   Perspectiva din care sunt definite principiile de alocare urmărește atingerea obiectivelor şi a țintelor [...]

POCU – Programul SOLIDAR: Lista întrebărilor și răspunsurilor din sistemul de Help-Desk pentru Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice

Lista întrebărilor și răspunsurilor din sistemul de Help-Desk pentru Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale. PARTEA a 2-a. Lista întrebărilor și răspunsurilor din sistemul de Help-Desk pentru Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale (Partea a 2-a)   Anterior Ministerul Fondurilor Publice a publicat si partea 1-a a listei intrebarilor si raspunsurilor.  Lista întrebărilor și răspunsurilor din sistemul de Help-Desk pentru Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice SOLIDAR Sprijin pentru consolidarea economiei sociale. PARTEA a [...]

Ministrul Dragoș Dinu: Pe lângă ce este deja lansat pe POCU, mai pregătim o serie de proiecte strategice

Dragoș Dinu, ministrul fondurilor europene a avut o serie de întâlniri cu reprezentaţii organismelor intermediare din zona de nord-vest şi cu prefectul județului Cluj, Gheorghe Ioan Vușcan. În partea a doua a zilei s-a alăturat premierului Dacian Cioloș, într-o vizită de lucru la Zalău, în care s-a discutat cu reprezentanți ai administraţiei publice locale, dar şi ai mediului de afaceri din regiune. La OIR POS MEDIU Nord-Vest și OIR POS DRU Nord-Vest, ministrul fondurilor europene a discutat cu angajații şi conducerile [...]

MFE prin DG Asistenţă Tehnică, supune consultării publice varianta revizuită a Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020.

Ghidul conține informații detaliate privind condițiile de eligibilitate a solicitanţilor și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare a finanţării, evaluarea şi selecţia proiectelor și pașii aferenți contractării proiectelor aprobate. Revizuirea este necesară pentru integrarea unor modificări legislative şi a procedurilor interne ale MFE, precum şi pentru facilitarea procesului  de pregătire şi depunere a cererilor de finanţare.   Elemente de noutate: detalierea instrucțiunilor de completare și depunere a proiectelor; eliminarea obligativităţii ștampilei în cazul solicitanților care nu sunt instituții publice conform Ordonanţei [...]

MFE: Luni, 7 noiembrie 2016, 10.00-13.00 – Dezbatere publică modificarea şi completarea HG 1405/2010 – Conditii FIDIC

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1405/2010 privind aprobarea utilizării unor condiţii contractuale ale Federaţiei Internaţionale a Inginerilor Consultanţi în Domeniul Construcţiilor (FIDIC) pentru obiective de investiţii din domeniul infrastructurii de transport de interes naţional, finanţate din fonduri publice. Publicat la data de 19.10.2016 până la data de 28.10.2016 Propunerile, sugestiile şi opiniile cu privire la acest proiect pot fi transmise la adresa de e-mail: contact.minister@fonduri-ue.ro în termen de 10 zile de la data publicării pe site. Notă de fundamentare Notă de [...]

MFE: Chestionar adresat beneficiarilor POSDRU 2007-2013, DMI 3.2 Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii

In perioada 20 – 31 octombrie 2016, Ministerul Fondurilor Europene (MFE) deruleaza un studiu necesar accesarii Fondurilor Europene 2014-2020.   Studiul va fi realizat pe baza unui scurt Chestionar si va fi transmis pe e-mail beneficiarilor de finantare din POSDRU 2007-2013 – DMI 3.2 „Formare si sprijin pentru intreprinderi si angajati pentru promovarea adaptabilitatii”.   Demersul MFE nu este o actiune de control sau audit. Scop: Stabilirea unor tinte realiste pentru indicatorii POCU 2014-2020. Respondentii la chestionar sunt rugati sa furnizeze reale. Datele furnizate sunt confidentiale [...]

Ministerul Fondurilor Europene: Instrumente financiare pentru IMM-uri

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) și Fondul European de Investiții (FEI) Au semnat Acordul de Finanțare pentru crearea Fondului de fonduri pentru Competitivitate. Fondul este destinat îmbunătățirii accesului la finanțare sub formă de capital de risc și credite pentru firmele inovative din România. Instrumentele financiare din cadrul Programului Operaţional Competitivitate (POC) Instrumentele in valoare de 59,3 milioane euro Răspund nevoii de finanţare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM) care se confruntă cu un risc crescut de creditare atunci când apelează la credite bancare. Soluţiile oferite [...]

POCU 4.1 și 4.2: Ultima zi de depunere proiecte. Măsuri MFE în sprijinul aplicanților!

MFE a luat măsuri suplimentare pentru funcționarea eficientă a sistemului MySMIS în ultima zi în care beneficiarii pot depune proiecte: Axa 4.1 „Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome – Regiune dezvoltată” Axa 4.2 “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 3600) în comunitățile marginalizate” din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU). Masuri MFE și Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS) au dublat numărul de servere care deservesc aplicația MySMIS. MFE le recomandă aplicanților să-și organizeze procesul de depunere astfel [...]

MFE: Orientări beneficiari si Ghid de identitate vizuala. Important pentru cei care elaboreaza proiecte pentru POCU 4.1 si 4.2!

Avand in vedere obligativitatea detalierii si fundamentarii: temelor orizontale, precum si obligativitatea respectarii conditiilor de identitate vizuala,   Va punem la dispozitie Ghidurile relevante accesand link-urile de mai jos! Ghid – integrare teme orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020   Ghid privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020   Partea a I – a Egalitatea de şanse și de tratament   Partea a II-a Dezvoltarea durabilă   Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania, Manual de Identitate Vizuala   Sursa: MFE www.cifn.info Oferta consultanta

MFE efectueaza schimbari privind MySMIS

„In urma numeroaselor sesizari primite privind modalitatea greoaie de incarcare a proiectelor in modulul Cerere de Finantare din MySmis” Sa permita completarea Sectiunii de Resurse Umane prin incarcarea unui CV in format PDF. Sa permita incarcarea unei singure Fise de Post pentru pozitii similare in sectiunea de Resurse Umane. Sa permita completarea bugetului intr-un format Offline si incarcarea ulterioara in sistem. „Precizam ca au fost operate impreuna cu STS modificari in sistem pentru a permite aceste imbunatatiri, motiv pentru care sistemul a fost [...]