Tag - minimis

MADR: Ajutor de minimis pentru crescătorii de ovine pentru comercializarea lânii

Prin aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2017, crescătorii de ovine pentru comercializarea lânii pot obține, cu sprijinul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, ajutor de minimis în valoare de până la 15000 EURO pentru dezvoltarea propriilor afaceri. Având în vedere că pentru obținerea acestui ajutor de minimis, crescătorii trebuie să  facă dovada comercializării cantității de lână și ținând cont de faptul că după începerea implementării schemei de ajutor de minimis, centrele de colectare a lânii și unitățile de procesare a lânii au [...]

POCU 2014-2020: Deschidere apel de proiecte „România Start-Up Plus” în MySMIS

Ministerul Fondurilor Europene a deschis in 16 septembrie 2016, Secțiunea MySMIS pentru Apelul de Proiecte „România Start-Up Plus” cu o alocare financiară de 105 milioane euro. În cadrul acestui apel pot primi finanțare: autorități publice locale, camere de comerț, furnizori de servicii de formare profesională continuă (FPC), universități și ONG-uri cu activitate relevantă în domeniu, singure sau în parteneriat.   Acestea vor avea calitatea de administratori de scheme de antreprenoriat și vor acorda sprijin tehnic și ajutoare de minimis viitorilor antreprenori și întreprinderilor nou create. #CIFNMySMIS, #CIFNStartupPlus Sursa: MFE www.cifn.info Oferta consultanta

POCU 2014-2020: Schema de ajutor de minimis pentru „România Start Up Plus” a fost publicată în Monitorul Oficial!

Ordinul ministrului Fondurilor Europene nr. 1838/09.09.2016 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis „România Start Up Plus” aferentă Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritată 3 „Locuri de muncă pentru toți”, Obiectivul Specific 3.7 „Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu progil nonagricol din zona urbana” A fost publicata în Monitorul Oficial nr. 710/14.09.2016, partea I. Ghidul final pentru Apelul de Proiecte „România Start Up Plus” a fost publicat pe 31 august 2016, menționându-se că, pentru depunerea proiectelor, sistemul informatic MySMIS 2014 se va [...]

Guvern: Schema de ajutor de minimis pentru mestesuguri si artizanat!

Schema de ajutor de minimis pentru mestesuguri si artizanat   Operatorii economici din domeniul mestesugurilor si artizanatului   Vor beneficia de ajutor de minimis in conditiile in care Guvernul a aprobat   Memorandumul cu tema „Incadrarea schemei de ajutor de minimis – Programul national multianual pentru sustinerea mestesugurilor si artizanatului – in politicile economico-bugetare si financiare ale statului roman”.   Sprijinirea dezvoltarii sectorului intreprinderilor mici si mijlocii este o prioritate atat la nivelul Uniunii Europene, cat si la nivel national, deoarece aceasta categorie de agenti economici, constituie [...]