Tag - MIV

MFE: Orientări beneficiari si Ghid de identitate vizuala. Important pentru cei care elaboreaza proiecte pentru POCU 4.1 si 4.2!

Avand in vedere obligativitatea detalierii si fundamentarii: temelor orizontale, precum si obligativitatea respectarii conditiilor de identitate vizuala,   Va punem la dispozitie Ghidurile relevante accesand link-urile de mai jos! Ghid – integrare teme orizontale în cadrul proiectelor finanţate din FESI 2014-2020   Ghid privind integrarea temelor orizontale în cadrul proiectelor finanţate din Fondurile Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020   Partea a I – a Egalitatea de şanse și de tratament   Partea a II-a Dezvoltarea durabilă   Instrumente Structurale 2014-2020 in Romania, Manual de Identitate Vizuala   Sursa: MFE www.cifn.info Oferta consultanta