Tag - Orientari

MFE prin DG Asistenţă Tehnică, supune consultării publice varianta revizuită a Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice de accesare a fondurilor din POAT 2014-2020.

Ghidul conține informații detaliate privind condițiile de eligibilitate a solicitanţilor și a cheltuielilor, modul de planificare a proiectelor și solicitare a finanţării, evaluarea şi selecţia proiectelor și pașii aferenți contractării proiectelor aprobate. Revizuirea este necesară pentru integrarea unor modificări legislative şi a procedurilor interne ale MFE, precum şi pentru facilitarea procesului  de pregătire şi depunere a cererilor de finanţare.   Elemente de noutate: detalierea instrucțiunilor de completare și depunere a proiectelor; eliminarea obligativităţii ștampilei în cazul solicitanților care nu sunt instituții publice conform Ordonanţei [...]