Tag - OUG 40

Normele de aplicare a O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară 2014-2020

Normele de aplicare a prevederilor O.U.G. nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020 (H.G. nr. 93/2016) În M. Of. nr. 133 din 19 februarie 2016 a fost publicată H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020. Normele detaliaza urmatoarele aspecte: Cap. I („Programarea bugetară a fondurilor aferente fondurilor europene și a contribuției publice naționale”) Cap. II [...]