Tag - POCA

POCA: A fost publicat Ghidul Beneficiarului – versiunea iulie 2019!

La începutul acestei luni, AM POCA a publicat Ghidul Beneficiarului POCA – versiunea actualizată iulie 2019.  Pentru a consulta sinteza modificărilor, accesati link: Sinteza-modificarilor-Ghid-Benef_vers_Iulie-2019-final-   Ghidul Beneficiarului – iulie 2019 Ghidul Beneficiarul POCA iul 2019   Sursa: AM POCA Informare finantari nerambursabile www.cifn.info www.cifn.info/sucursale-judetene www.cifn.info/filiale-orase email: office@cifn.info   Consultanta finantari nerambursabile www.openproconsult.ro www.gabrielzaharia.com email: gabriel.zaharia@openproconsult.ro

POCA: S-a lansat cererea de proiecte nr. CP 11/2018, „Sprijinirea unor măsuri din SNA la nivelul autorităților și instituțiilor publice centrale”

ermenul limită de depunere al proiectelor: 22.10.2018, ora 17.00. Obiectivul Specific: 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice. Alocarea financiară totală a proiectului: 18.000.000,00 lei. Valoare minimă eligibilă aferentă unui proiect: 500.000,00 lei Valoare maximă eligibilă aferentă unui proiect: 6.000.000,00 lei. Solicitanții eligibili: Ministerul Sănătății, cu parteneri/asociați: Casa Națională de Asigurări de Sănătate, ONG-uri, Parteneri sociali; Ministerul Educației Naționale, cu parteneri/asociați:  Instituții de învățământ superior acreditate și de cercetare, ONG-uri, Parteneri sociali; Camera Deputaților – Serviciile Camerei Deputaților/Senatul României – Serviciile Senatului României, cu parteneri/asociați: Senatul [...]

AM POCA: Procesul de evaluare a proiectelor pentru creșterea capacității ONG-urilor va fi finalizat până la 30 septembrie 2017!

În data de 9 februarie 2017, Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă a lansat cererea de proiecte nr. CP2/2017 (MySMIS: POCA/111/1/1) „Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020”. Termenul limită de depunere a cererilor de finanțare a fost 21.04.2017, ora 14.30. În cadrul acestei cereri de proiecte au fost depuse 240 cereri de finanțare. Conform unui comunicat oficial AM POCA, pentru asigurarea serviciilor de verificare a conformităţii administrative şi a [...]

POCA: Apel retrospectiv în MySMIS pentru proiectele de dezvoltare a administrației publice în concordanță cu SCAP

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă a lansat în MySMIS2014 apelul retrospectiv IP.1/2015. Cererea de proiecte se regăsește în sistemul informatic MySMIS2014, astfel: Cod apel: POCA/177/1/1/ Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP Titlu: POCA – apel retrospectiv IP1/2015 Această cerere de proiecte este lansată pentru a permite beneficiarilor care au contracte semnate în cadrul IP1/2015 să introducă în format electronic [...]

POCA: 40 milioane de lei pentru proiecte din Axa 2 pentru creşterea transparenţei, eticii şi integrităţii în sistemul public

Axa prioritară 2 a programului – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul Specific 2.2: Creșterea transparenței, eticii și integrității în cadrul autorităților și instituțiilor publice.   Cererea de proiecte nr. IP7/2017 – Sprijin pentru Secretariatul Tehnic al Strategiei Naționale Anticorupție și măsuri privind remedierea lacunelor legislative cu privire la consilierul de etică, protecția avertizorului în interes public și interdicțiile post-angajare Solicitanți eligibili entități publice: Ministerul Justiţiei, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, Agenția Națională a Funcționarilor Publici Ministerul Finanțelor Publice. Odată cu lansarea [...]

POCA: Ghidul Solicitantului POCA pentru Cresterea Transparentei, Eticii si Integritatii (Consultare Publica)

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, prin Autoritatea de Management a Programului Operational Capacitate Administrativa (AM POCA), a lansat, spre consultare publica, in cadrul   Obiectivului Specific 2.2: Cresterea transparentei, eticii si integritatii in cadrul autoritatilor si institutiilor publice,  Ghidul solicitantului IP 7/2016, impreuna cu anexele acestuia.   In acest context, partile interesate sunt invitate sa se implice in procesul de consultare a ghidului, iar opiniile si contributiile la imbunatatirea acestor documente sunt asteptate, in formatul pus la dispozitie de AM POCA, pana la data [...]

Bucureşti, 25-27 Noiembrie 2016: Curs de Evaluator Proiecte acreditat ANC – Cod COR 241263

  Curs de Evaluator Proiecte Bucureşti – Acreditat ANC – Cod COR 241263 Studii de caz, coaching pe propuneri de proiecte identificate de cursanți Teorie – 25, 26 și 27 noiembrie + Examen şi probă practică 9 Decembrie 2016     LOGISTICA, CONDITII DE PARTICIPARE,  TARIF CURS SI DETALII ORGANIZATORICE SUNT DISPONIBILE ACCESAND LINK: http://www.cifn.info/buffer/Stiri/24.10.2016_Prezentare Curs OPC_25-27 Nov 2016_AD.pdf   Cui se adresează? Evaluatori proiecte, persoane care elaborează proiecte şi responsabilii de pre-evaluare a proiectelor propuse de promotorii de proiecte publici şi privaţi. Metodologie Cursul este acreditat în conformitate cu Standardul Ocupaţional [...]

POCA – CEREREA DE PROIECTE IP 3/2016: Implementarea managementului calitatii 2016-2020 si masuri de simplificare pentru cetateni

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Capacitate Administrativă  A LANSAT Miercuri, 28 septembrie 2016 CEREREA DE PROIECTE IP 3/2016 „Sprijin pentru susţinerea măsurilor din SCAP, SMBR, planul de măsuri pentru implementarea managementului calității 2016 – 2020 și planul de măsuri de simplificare pentru cetățeni”  în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 Proiectele vor fi depuse în cadrul  Axei prioritare 1 Administrație publică și sistem judiciar eficiente,Obiectiv Specific 1.1: Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce [...]

POCA 2014-2020: Ghidul Beneficiarului

Ghidul Beneficiarului POCA 2014 – 2020 LINK de descarcare;   Anexe la Ghidul Beneficiarului POCA: Anexa 1   – Notificare ⇒ word | pdf; Anexa 2  – Nota explicativă ⇒ word | pdf; Anexa 3  – Modificare buget ⇒ excel; Anexa 4  – Instrucţiuni şi termeni de referinţă pentru achiziționarea serviciilor de audit ⇒ word | pdf; Anexa 5  – Registrul declaraţiilor referitoare la conflictul de interese ⇒ word | pdf; Anexa 6  – Centralizator recapitulație stat de plata salarii / onorarii ⇒ excel; Anexa 7  – Centralizator stat de plată estimativ ⇒ excel; Anexa 8  – Centralizator stat estimativ onorarii ⇒ excel; Anexa 9  – Tabel Centralizator estimativ cheltuieli [...]

POCA 2014-2020:Ghidul beneficiarului privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate din POCA

Ghidul beneficiarului privind abordarea principiilor orizontale la nivelul proiectelor finanțate din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.   Ghidul poate descarcat accesand LINK   Sursa: http://poca.ro www.cifn.info Oferta consultanta