Tag - #profesorimotivati

POCU 2014-2020 „Programul Profesori motivați în școli defavorizate” Corrigendumul nr. 1 privind modificarea Ghidul Solicitantului – Condiții Specifice

Corrigendum nr. 1 privind modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice MFE a publicat  Ordinul nr. 2293/10.11.2016 Privind modificarea Ghidului Solicitantului Condiții Specifice „Programul Profesori motivați în școli defavorizate” aferent Programului Operațional Capital Uman 2014-2020 Axa Prioritară 6 „Educație și competențe” Obiectivul specific 6.6 „Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a unei școli incluzive” Corrigendum nr. 1 Privind modificarea Ghidului Solicitantului – Condiții Specifice ”Programul Profesori motivați în școli defavorizate”   Sursa: Ministerul Fondurilor Europene www.cifn.info

MFE: Extindere perioada de depunere a cererilor de finanţare – apelurile de proiecte POCU „Şcoală pentru toţi” şi „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate”

Ministerul Fondurilor Europene (MFE) a decis să prelungească sesiunea de depunere a cererilor de finanţare pentru apelurile “Şcoală pentru toţi” şi “Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” din cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU 2014-2020). MFE răspunde astfel interesului foarte mare manifestat de potențialii beneficari dar și numeroaselor sesizări venite din partea acestora privind complexitatea procesului de depunere a proiectelor. Prelungirea perioadei de depunere a cererilor de finanțare în cadrul apelurilor de proiecte „Școală pentru toți” și „Profesori motivați în școli defavorizate” [...]