Verificare eligibilitate Solicitant si Proiect

I.Date despre solicitant.


Nume si prenume: *

Societate comerciala:

E-mail: *

Judet: *

Localitate: *

Adresa:

Telefon fix:

Telefon mobil: *

Adresa web:Tipul interprinderii (microintreprindere, mica, mijlocie, mare) - informatii aferente 2014.


Numarul salariati: *

Numar mediu de salariati.

Cifra de afaceri: *

Cifra de afaceri neta (milioane euro).

Active totale: *

Active totale (milioane euro).

Profit din exploatare: *
DaNu

Observatii:

Mod de completare:

       a) datele din tabel se preiau din bilantul contabil incheiat la sfarsitul anului fiscal anterior 

           (1.01...- 31.12...). Daca aceste date nu sunt calculate se estimeaza valorile probabile, iar in coloana de observatii

           se inscrie mentiunea "estimari". Daca firma nu a desfasurat activitate   

           pe toata durata anului anterior, se va mentiona acest lucru.

      b) cifra de afaceri neta si activele totale se exprima in milioane euro, la cursul BNR valabil

       la 31.12. a anului respectiv.Pentru etapa de evaluare preliminara , aceste date

       intereseaza sub aspectul incadrarii in urmatoarele intervale: 

       < 2mil. euro;    < 10 mil. euro;    <43 mil.euro;    43-50 mil. euro.

      c) se vor mentiona situatiile in care intreprinderea analizata detine min. 25 % din actiunile altei  

          intreprinderi precum si situatiile in care alte intreprinderi detin min. 25% din capitalul social al

       firmei.Date companie (daca este cazul)


CUI:

Cod Unic de Inregistrare.
Cod CAEN:

Codul CAEN al activitatii pe care se solicita finantare.
Localitatea:

Judetul:

Persoana de contact:

(nume, prenume, functia).
Telefon:

E-mail companie:

Drept de propietate:

Date privind dreptul de proprietate/concesiune asupra terenului/spatiului
pe care se realizeaza investitia.